Koordinert kulturarbeid: Utsatt ungdomssamling arrangeres i september

13.08.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Utsatt ungdomssamling arrangeres i september

LILLEHAMMER: I midten av september arrangeres samling for ungdommene som er involvert i pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid. Samlinga 17.19. september var opprinnelig lagt til det nye, kulturpolitiske arrangementet Kulturytring Drammen i juni, men ble da utsatt pga. smittevernhensyn. 

 

Ungdommene skal samles for å starte arbeidet med lage en nasjonal konferanse, som runder av hele pilotprosjektet i mars 2022. Prosjektperioden er forlenga fram til da pga. koronapademiens innvirkning på prosjektarbeidet.

 

Det er Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid som står bak Koordinert kulturarbeid. Hensikten er å få til et bedre og mer helhetlig kommunalt kulturtilbud for ungdom.

 

Samlingen har fått overskriften "Bli med og drøm!", og rommer tema som kunnskapsinnhenting, formidling ut og nasjonalt prosjekt. 

 

 

Arrangørene har også en plan om at det skal produseres en kortfilm under samlingen. Deltakerne skal videre på befaring til ungdomsklubben Plan B i Lillehammer. Og det planlegges et variert og godt sosialt program, med blant annet jamming, dans og scenetrening.  

 

Hver av de fem involverte kommunene  Arendal, Melhus, Kongsberg, Sola og Sunndal  vil stille med fem-seks ungdommer samt en eller to prosjektledere.

 

Pilotprosjektet Koordinert kuturarbeid ser nærmere på hva som skjer når kommunale ordninger som fritidsklubb, UKM og kulturskole drives som et helhetlig koordinert tilbud. Helhetlige og samorganiserte lokale tilbud er i tråd med ambisjonene i barne- og ungdomskulturmeldingen. Meldingen vektlegger også at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i, og påvirke sitt lokale tilbud.

 

Les mer om Koordinert kulturarbeid på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!