Oppstartswebinar i KulVFL 2021–2022

10.08.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Oppstartswebinar i KulVFL 2021–2022

TRONDHEIM: Nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) 2021–2022 innledes denne uka – med et oppstartswebinar. KulVFL tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

Elleve kommuner har fått plass på nettkurset Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) i skoleåret 2021–2022. 

 

På oppstartswebinaret torsdag 12. august deltar representanter fra samtlige deltakerkommuner. Webinaret rommer økter både med informasjon i plenum og gruppearbeid.

 

Dette nettkurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren, og representanter fra samtlige tre hold vil delta på webinaret.

 

Åste Selnæs Domaas og Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd vil holde et innledende innlegg på webianret, mens Vegard Meland fra Høgskolen i Innlandet deretter vil presentere kursmodell og -innhold samt orientere om forventninger og føringer. Senere vil Meland sammen med Inger Anne Westby fra arbeidsgruppa holde et innlegg om VFL i en kulturskolekontekst og profesjonelle læringsfellesskap. 

 

Profesjonelle læringsfellesskap

 

Det overordnede målet for nettkurset KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel.

 

KulVFL tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon.

 

Disse elleve er med

 

De elleve kulturskolene / kommunene (fylkestilhørighet i parentes) som er klare for KulVFL 2021–2022 er

 

 • Gjøvik kunst- og kulturskole / Gjøvik (Innlandet)
 • Stranda kulturskule / Stranda (Møre og Romsdal)
 • Surnadal og Rindal kulturskole / Surnadal (Møre og Romsdal)
 • Time kulturskule / Time (Rogaland)
 • Vindafjord kulturskule / Vindafjord (Rogaland)
 • Kulturskolen i Rennebu / Rennebu (Trøndelag)
 • Sandefjord kulturskole / Sandefjord (Vestfold og Telemark)
 • Sunnfjord kulturskule / Sunnfjord (Vestland)
 • Frogn kulturskole / Frogn (Viken)
 • Hol kulturskole / Hol (Viken)
 • Indre Østfold kulturskole / Indre Østfold (Viken) 

En forutsetning for deltakelse i KulVFL at hele personalet i kulturskolen deltar i utviklingsarbeidet.

Deltakelse i KulVFL er gratis skoleåret 2021–2022.

 

Allerede i juni var modul 1 i KulVFL 2021–2022 tilgjengelig for kulturskoleledelsen i deltakerkommunene.

 

Mer info om KulVFL på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!