Ny dialogkonferanse for kommuner i kulturskole-utviklingsprosjekt

25.10.2021 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje) Product School/Unsplash (foto - hovedbilde) NTNU (foto - Irgens)
Del på:

Ny dialogkonferanse for kommuner i kulturskole-utviklingsprosjekt

GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd veileder for tida 35 kommuner i kulturskoleutvikling. Første uka i november inviteres disse kommune til den andre av tre dialogkonferanser i veiledningsperioden som begynte i september 2020 og ender i februar 2022.

 

Denne gangen er de drøyt 100 deltakerne fordelt på tre like konferanser – men med samme innhold og oppbygging – på Scandic Gardermoen hotell på Gardermoen.

 

Dialogkonferansen er en møteplass for erfaringsdeling, som del av (kulturskole)utviklingsarbeidet. Mens det å avholde kurs gjerne handler om presentasjon av det planlagte, ferdige og forklarlige, bygger dialogkonferansen som metode og møteplass på ideen om nettverk og samhandling om det uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon over egen praksis.

 

Dialogkonferansen som konferansetype følger en fast oppsatt læringsstruktur med fire «læringsrom»; med erfaringsdeling og refleksjon gjennom ulike møter med andres praksis og fortellinger fra kommunegruppene, bundet sammen med teori, begreper og modeller.

 

På dialogkonferansene i november er det Eirik J. Irgens (bildet), professor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, som har ansvaret for innholdet i dialogkonferansens andre læringsrom. Tematikken for Irgens’ innlegg er betydningen av forankring i utviklingsarbeidet.

 

I innlegget sitt vil Irgens utfordre deltakerne på hvordan kulturskolene best kan ruste seg for videre utviklingsarbeid etter veiledningsperiodens slutt, om utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap og betydningen av å være kollektive i utviklingsarbeidet.

 

I tillegg til erfaringsdelingene i dialogkonferansens første læringsrom, tror arrangørene at innlegget med Irgens og møter med andre kommuners praksis vil være til stor inspirasjon og nytte i det videre utviklingsarbeidet.

 

Den tredje og siste dialogkonferansen i den pågående veiledningsrunden arrangeres som én fellessamling for alle de involverte kommunene. Denne arrangeres også på Gardermoen, 17. februar 2022.

 

Mer om Kulturskolerådets veiledning i kulturskoleutvikling

Les flere nyheter!