Kommuner fikk tips og råd om hvordan de kan hjelpe unge flyktninger

22.03.2022 Egil Hofsli (tekst) Ilja C. Hendel/KUD (foto - Bohmann)
Del på:

Kommuner fikk tips og råd om hvordan de kan hjelpe unge flyktninger

OSLO: Kulturtanken, UKM Norge, Ungdom og Fritid, Norsk kulturforum og Norsk kulturskoleråd vil sammen hjelpe landets kommuner å gi gode tilbud til unge flyktninger som nå kommer fra Ukraina til Norge. Tirsdag 22. mars arrangerte de et åpent webinar der kommunene fikk og delte gode råd og tips om hvordan en best kan hjelpe barn og unge som søker nødhavn i Norge. 

 

Webinaret Hvordan åpner vi barne- og ungdomskulturlivet for de Unge fra Ukraina? hadde fokus på hvordan kommuner – og da spesielt gjennom engasjementet blant kommunenes ungdommer – kan være en ressurs når det kommer mange unge flyktninger.

 

> Webinaret kan ses i opptak på kulturtanken.no her

 

– Kunst er språket alle snakker, sa Linn Isabel Eielsen (bildet), tegneserieskaper, musiker, skribent og skuespiller, som oppfordrer kommunene til å legge til rette for mange lavterskeltilbud, og gi barn og unge gode muligheter til å uttrykke seg selv på.

 

Eielsen ønsker at det opprettes arenaer der barn og ungdom kan få snakke om hva de er redde for samt at en lager arenaer der en kan få avledet sin oppmerksomhet bort fra alt som er vondt.

 

Mange innspill og oppfordringer kom fra de ulike innlederne (se liste over hvem de var lengre nede)

 

 • Få til dialog med barn og unge som kommer, for å finne ut hva de selv ønsker seg
 • Ta i bruk ungdoms kompetanse til beste for flyktningene som kommer
 • Eksisterende kommunale tilbud må tilpasses dem som kommer – og brukes
 • De ukrainske barn og ungdommene må ledes inn i aktiviteter som de allerede er interesserte i 
 • Opprett fadderordinger i fritidsklubbene
 • Også russiske barn og unge som allerede er i Norge, må tas godt vare på
 • Bibliotekene er viktige, også som møtearenaer, og de må kanskje styrkes for å fungere optimalt godt i dagens situasjon
 • Inviter frivilligheten med, når kommunen ønsker å skape nye tilbud
 • Fokusere også på hva dem som kommer har å bidra med

Kulturdepartementet stilte

 

De fem samarbeidspartnerne hadde på forhånd gjort en henvendelse til Kulturdepartementet for å høre hva en kan få av drahjelp og støtte derfra. På webinaret var departementet representert ved statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (bildet).

 

– Nå er det viktig å skape fellesskap, og legge til rette for å gi de unge fra Ukraina en tilrettelagt fritids med innhold, sa Odin Adelsten Aunan Bohmann på webinaret. Han er imponert over engasjementet innen kultur- og frivillighetssektoren, og lovet på webinaret at regjeringa skal stille opp, både når det gjelder kompetanse, logistikk og økonomi. Han uttrykte også forståelse for at det ønskes enkle tilskuddsordninger og lite byråkrati rundt dette. 

 

– Og så må vi ikke i all innsatsen glemme hva som er hovedønsket til de aller fleste som nå kommer hit: En hjemreise så raskt som mulig, sa Bohmann.

 

Kulturskolen også viktige

 

Alexander Krohg Plur (bildet), virksomhetsleder for kultur og fritid i Ås kommune, fokuserte hva den kommunale kulturskolen kan bety og gjøre for flyktningene som nå kommer. Han understreket viktigheten av at flyktningene umiddelbart må få undervisningstilbud, og at en tenker på å lage fleksible tilbud samt tilby et riktig spekter av tilbud.  

 

Andre innledere på webinaret var

 

 • Øystein Strand, direktør i Kulturtanken
 • Karoline Amb, prosjektleder i UKM
 • Tor Helge Reines Moen, styreleder i NOKU og kultursjef i Alta
 • Odd Halvdan Jacobsen, daglig leder for UKM Arctic
 • Shuayb Yassin Mohammed, leder for Raven fritidsklubb, Oslo
 • Knut Skansen, direktør ved Deichman bibliotek
 • Birgitte Grong, nasjonal musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund
 • Irene Kinunda, aktøansvarlige i Fargespill
 • Emil Johan Stenhaug, nestleder i Ungdom og Fritid
 • Tor Helge Reines Moen, styreleder i NOKU og kultursjef i Alta kommune

Møteleder var Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum.

 

Det var også en innspillsrunde med skriftlige spørsmål og kommentarer fra webinarets deltakere.

 

Kommuner, kulturliv og frivillighet mobiliserer

 

Flere tusen flyktninger kommer i disse dager fra Ukraina til Norge som en følge av Russlands invasjon i Ukraina. Blant disse er det veldig mange barn og unge. Kulturlivet i kommunene mobiliserer nå for også å ta imot ukrainske barn og unge.

 

De fem samarbeidende organisasjonene har alle en rolle i eller i samspill med landets kommuner, når det gjelder kultur-, utdannings- og aktivitetstilbud for barn og unge. Derfor ser organisasjonene nå på hvordan en ved å planlegge og handle i fellesskap kan bistå kommunene i viktig inkluderingsarbeid.

 

– Krigen i Ukraina berører oss alle, ikke minst barn og unge. Et fellespunkt for oss fem er vårt fokus på barn og unge, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd. – Ønsket om å hjelpe, spesielt når ukrainske flyktninger kommer til Norge, er stort. Derfor har vi nå et ønske om å sette et søkelys på hvordan ungdom kan hjelpe ungdom. Vi oppfordrer våre respektive medlemmer til å legge til rette og være sentrale ressurser i inkluderingen av våre ukrainske venner.

 

Se også: Filmen "Oppdag kulturskolen!" nå også med ukranisk tekst 

 

Ungdom vil hjelpe ungdom

 

De fem samarbeidspartnerne sier at kunst og kultur er kraftfulle verktøy til dialog, inkludering og bearbeiding av traumer. De registrerer et stort engasjement blant ungdom som fortviler over krigens konsekvenser, og som ønsker å bidra, for eksempel ved å fungere som faddere inn i meningsfylt kulturaktivitet.  

 

Kommunale og andre lokale kulturtilbud blir svært viktige i integreringsarbeidet framover, men det trengs kompetanse, koordinering og økonomi. Derfor ønsker de fem samarbeidspartnerne med tirsdagens nettmøte samt andre former for samarbeid, å sette søkelyset på hvordan vi sikrer inkludering, kulturutveksling og kulturaktivitet i de lokalsamfunnene som nå skal ta imot mennesker i en svært krevende livssituasjon.

 

Det vil nå bli oppretta ei ressurside på nettet, der alle innspill som er registrert vil bli presentert. Mer informasjon om senere, også her på kulturskoleradet.no. Og en mottar veldig gjerne enda flere innspill, og disse kan sendes til samarbeidspartnerne via e-postadressen post@noku.no.

Les flere nyheter!