Koordinert kulturarbeid: Avslutningssamling i mål – rapport neste

25.03.2022 Egil Hofsli (tekst) Olav Kjelstad Larsen (foto)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Avslutningssamling i mål – rapport neste

GARDERMOEN: Avslutningssamlinga UNG-22 er i mål og dermed er enden nær for pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid. Men endelig punktum settes først når en rapport om pilotprosjektet er ferdig og levert, noe som skjer i juni 2022.

 

24. og 25. mars har de involverte ungdommene i prosjektet – samt deres medspillere og andre inviterte gjester – vært samla på Gardermoen og der vært med på et innholdsrikt program.

 

Kulturminister Anette Trettebergstuen hilste deltakerne på UNG-22 med

en videohilsen – se ministerens hilsen her:

 

> Programmet for UNG-22

 

De involverte ungdommene i de fire kommunene som deltar i pilotprosjektet var svært delaktige i å bestemme hva som skulle fokuseres på UNG-22. De fire involverte kommunene er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag) og Sola (Rogaland).

 

I forkant hadde ungdommene laget såkalte pitchvideoer, der de inviterte beslutningstakere fra egen kommune til å delta.

 

– Ungdommene hadde et ønske om å fortelle hva de har fått til i løpet av prosjektperioden, bli bedre kjent med dem som tar beslutninger i kommunen, bygge broer mellom tjenestetilbud samt skape gode løsninger for framtida, sier Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og nasjonal leder for Koordinert kulturarbeid.

 

Samarbeid på tvers viktig

 

Koordinert kulturarbeid er et pilotprosjekt i fire kommuner, der kulturskolene, UKM og fritidsklubbene jobber sammen for å skape et best mulig kulturtilbud for ungdom. Gjennom prosjektet har det blitt jobbet med lokale prosesser for å få til samarbeid på tvers. Dette har hver pilotkommune gjort sammen med ungdom.

 

Det er Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid som står bak Koordinert kulturarbeid. De har ønsket å se på felles løsninger til lokalt kulturarbeid for og med barn og unge. En har ønsket å kartlegge ungdoms ønsker og gi ungdom relevante tilbud av høy kvalitet i deres lokalmiljø.

 

Innlegg, debatt, erfaringsdeling …

 

Samlingas program rommet mye: Innlegg, debatt, erfaringsdeling, gruppearbeid ... I tillegg til kulturministerens innlegg, var det også innlegg ved to andre eksterne personer.

 

Førsteamanuensis Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder, holdt første dag innlegget «Kunstens betydning for ungdom». Skregelid arbeider ved Institutt for visuelle og sceniske fag, og leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge, som i vår utgir antologien Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge.

 

Adam Ulvang, leder av ungdomsrådet i Vefsn kommune, fortalte på andre samlingdag om Mosjømodellen for medvirkning.

 

På dag to presenterte også de prosjektdeltakende ungdommene sine interessetema. Deretter ble disse analysert gjennom SWOT-analyse i kommunegrupper og interkommunale grupper. SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av f.eks. en organisasjon eller bedrifts sterke og svake sider samt til identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling.

 

Tema som var «under lupen»:

  • Hvordan forplikte kommunene til ungdomsmedvirkning
  • Hvordan bygge broer mellom aktivitetene og organisasjoner
  • Hvordan skape gode møteplasser og arenaer for ungdomskulturen i kommunen
  • Hvordan synliggjøre kulturtilbud og aktivitetene i kommunen

Les flere nyheter!