Kulturskolerådet stiller på innspillsmøte om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur

29.03.2022 Egil Hofsli (tekst) Giu Vicente/Unsplash (foto)
Del på:

Kulturskolerådet stiller på innspillsmøte om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur

OSLO: Norsk kulturskoleråd stiller for å tale kulturskolens sak, når Kunnskapsdepartementet og KS arrangerer åpent innspillsmøte om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur. Møtet finner sted mandag 4. april, og ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna.

 

Kulturskolerådet stiller med direktør Morten Christiansen, for å bidra til at den nye strategien blir gjeldende også for kulturskolen.

 

Regjeringa har besluttet å utvikle en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Strategien skal utvikles i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember 2022.

 

Kunnskapsministeren ønsker til dette første møtet å få innspill til følgende problemstillinger:

 

  • Hva kan vi lære fra koronapandemien om digitaliseringens muligheter og begrensinger?
  • Hvilke områder og problemstillinger bør regjeringen prioritere i en ny strategi for barnehage, grunnskole og videregående opplæring?

Deltakerne oppfordres til å bruke den nåværende strategien (2017-2021) som erfaringsgrunnlag.

 

Innspillsmøtet har følgende agenda:

 

  • Åpning og innledning ved kunnskapsminister Tonje Brenna
  • Presentasjon av strategiarbeidet ved Kunnskapsdepartementet og KS
  • Innspill om strategiens områder fra deltakere i møtet
  • Videre prosess med strategien

Skal vare til 2030

 

Møtearrangøren ber deltakere som ønsker å gi muntlige innspill om å melde fra om dette. Om mange melder seg, vil taletida bli begrenset. Påmelding til muntlige innspill skjer fortløpende. Arrangøren ber om forståelse for at begrensninger i tid og plasshensyn kan medføre at ikke alle kan delta fysisk eller holde innlegg.

 

Arbeidet med strategien tar utgangspunkt i Hurdalsplattformen og regjeringas politiske mål.

 

Regjeringa vil styrke den digitale kompetansen i befolkningen, legge til rette for at næringslivet får tilgang til bedre digital kompetanse og infrastruktur og gjøre digitalisering til en kjernekompetanse i offentlig sektor. Men regjeringa er også opptatt av at digitalisering og plattformteknologi ikke skal svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet.

 

Regjeringa ønsker at den nye strategien for barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal bidra både til at regjeringas overordnede mål for digitaliseringen og til de utdanningspolitiske målene slik de fremkommer av Hurdalsplattformen. Her er målene å utløse det fulle potensialet i fagfornyelsen og at barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter blir mer vektlagt i skolen sentralt. Økt kompetanse, bedre utstyr og flere læringsarenaer fremheves i plattformen som grep som kan bidra til en mer praktisk og variert skolehverdag.

 

Den kommende strategien skal ha varighet til 2030. Den teknologiske utviklinga går fort, og regjerings ønsker at strategien skal fungere som et såkalt toppdokument, der ulike områder vil bli konkretisert i tiltak og handlingsplaner gjennom strategiperioden.

 

Møtested er Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo. Men grunnet plassbegrensninger vil møtet også være mulig å delta på via internett, også med mulighet for digitale innspill etter avtale.

 

Les mer om innspillsmøtet på regjeringen.no

Les flere nyheter!