Organisasjoner samarbeider for å hjelpe kommunene til å hjelpe unge flyktninger

19.03.2022 Egil Hofsli (tekst) Bekah Russom/Unsplash (foto)
Del på:

Organisasjoner samarbeider for å hjelpe kommunene til å hjelpe unge flyktninger

OSLO: Kulturtanken, UKM Norge, Ungdom og Fritid, Norsk kulturforum og Norsk kulturskoleråd har satt i gang et ad hoc-arbeid for å hjelpe landets kommuner å gi gode tilbud til unge flyktninger som nå kommer fra Ukraina til Norge. Tirsdag 22. mars arrangeres et åpent webinar  åpent for alle  i sakens anledning.

 

Tirsdag 22. mars kl. 14.00–15.15 arrangeres webinaret, der fokuset vil være hvordan kommuner – og da spesielt engasjementet blant kommunenes ungdommer – kan være en ressurs når det kommer mange unge flyktninger.

 

> Mer om webinaret samt påloggingsinfo på kulturtanken.no

 

Flere tusen flyktninger kommer i disse dager fra Ukraina til Norge som en følge av Russlands invasjon i Ukraina. Blant disse er det veldig mange barn og unge. Kulturlivet i kommunene mobiliserer nå for også å ta imot ukrainske barn og unge.

 

De fem samarbeidende organisasjonene har alle en rolle i eller i samspill med landets kommuner, når det gjelder kultur-, utdannings- og aktivitetstilbud for barn og unge. Derfor er organisasjonene nå i gang med å se på hvordan en ved å planlegge og handle i fellesskap kan bistå kommunene i viktig inkluderingsarbeid.

 

– Krigen i Ukraina berører oss alle, ikke minst barn og unge. Et fellespunkt for oss fem er vårt fokus på barn og unge, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd. – Ønsket om å hjelpe, spesielt når ukrainske flyktninger kommer til Norge, er stort. Derfor har vi nå et ønske om å sette et søkelys på hvordan ungdom kan hjelpe ungdom. Vi oppfordrer våre respektive medlemmer til å legge til rette og være sentrale ressurser i inkluderingen av våre ukrainske venner. Webinaret er et første initiativ, og vil forhåpentligvis være en motivasjon til handling i denne forferdelige situasjonen verden har havnet i.

 

Ungdom vil hjelpe ungdom

 

De fem samarbeidspartnerne sier at kunst og kultur er kraftfulle verktøy til dialog, inkludering og bearbeiding av traumer. De registrerer et stort engasjement blant ungdom som fortviler over krigens konsekvenser, og som ønsker å bidra, for eksempel ved å fungere som faddere inn i meningsfylt kulturaktivitet.  

 

Kommunale og andre lokale kulturtilbud blir svært viktige i integreringsarbeidet framover, men det trengs kompetanse, koordinering og økonomi. Derfor ønsker de fem samarbeidspartnerne med tirsdagens nettmøte samt andre former for samarbeid, å sette søkelyset på hvordan vi sikrer inkludering, kulturutveksling og kulturaktivitet i de lokalsamfunnene som nå skal ta imot mennesker i en svært krevende livssituasjon.

 

På nettmøtet skal en dele gode ideer fra flere kommuner, spørre hvordan de nasjonale organisasjonene kan bidra, høre hva ungdom selv foreslår, og gi innspill til hva nasjonale myndigheter bør gjøre.

 

Kulturdepartementet stiller

 

De fem samarbeidspartnerne har også gjort en henvendelse til Kulturdepartementet for å høre hva en kan få av drahjelp og støtte derfra. På webinaret vil departementet være representert ved statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann.

 

Andre bekreftete innledere er

 

  • Øystein Strand, direktør i Kulturtanken
  • Torstein Siegel, daglig leder i UKM Norge
  • Linn Isabel Eielsen, tegneserieskaper, musiker, skribent og skuespiller
  • Tor Helge Reines Moen, styreleder i NOKU og kultursjef i Alta kommune

Møteleder er Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum.

 

Det blir åpen innspillsrunde for dem som følger webinaret.

Les flere nyheter!