Fordypning med mangfold: Referansegruppe etablert

Strategien Fordypning med mangfold
01.03.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fordypning med mangfold: Referansegruppe etablert

TRONDHEIM: Strategidokumentet Fordypning med mangfold vil i perioden 2021–2024 være et arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråds utviklings– og øvrige strategiarbeid. Nå er det etablert en referansegruppe som blir en innspillsinstans i arbeidet knytta til Fordypning med mangfold.

 

Referansegruppa, som hadde sitt første møte 28. februar, består av

 

 • Margrete Moen Birkedal, styreleder, Norsk fagråd for MDD og lektor i musikk, Sandefjord videregående skole 
 • Per Morten Ekerhovd, direktør for kultur, idrett og inkludering, Vestland fylkeskommune
 • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
 • Heidi Marian Haraldsen, prorektor og førsteamanuensis og prosjektleder for PPU, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Rune Hannisdal, musikksjef, Norges Musikkorps Forbund
 • Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling, Norsk kulturskoleråd

Referansegruppas medlemmer vil fungere som innspillspartnere i arbeidet knyttet til Fordypning med mangfold, primært i forhold til Fokusområde A – Forankring og Fokusområde C – Utvikling. Det legges opp til faste møtepunkt, trolig totre ganger per år.

 

Prosjektteamet som holder i arbeidet med Fordypning og mangfold er

 

 • Knut Øverland, Norsk kulturskoleråd. Rådgiver med fylkesansvar, veileder i veilederkorpset, medarbeider i arbeidet med fordypningsstrategien
 • Rut Jorunn RønningNorsk kulturskoleråd. Prosjektleder for arbeidet med fordypningsstrategien, FoU-medarbeider, veileder i veilederkorpset

Målene gjennom strategiarbeidet er at strategien skal bidra til å

 

 • styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram – uavhengig av hvor de bor​
 • skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring​
 • sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Fordypning med mangfold er planlagt til å vare fram til høsten 2024. Mer om arbeidet knytta til fordypning gjennom Norsk kulturskoleråd fins på nettsida Fordypning på kulturskoleradet.no her.

 

Les også: Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram (nyhetssak)

Les flere nyheter!