Lederkonferansen 2022: Lystbetont bærekraftsarbeid – er det mulig?

30.03.2022 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje)
Del på:

Lederkonferansen 2022: Lystbetont bærekraftsarbeid – er det mulig?

OSLO: Lederkonferansen gir innspill på nye perspektiv og konkrete eksempler fra praksisfeltet, som er relevant for oppvekst, skole, kulturskole, UH-sektor og kunst- og kulturfeltet. – Dette er muligheten til å få innblikket du som leder trenger på feltet, for å ta grep i egen organisasjon, sier Kristin Geiring, prosjektleder for Lederkonferansen 2022.

 

Hun minner om at påmeldingsfristen til Lederkonferansen 2022 er mandag 4. april. Årets konferanse arrangeres 21.–22. april og blir en «hybridkonferanse», som finner sted både fysisk i Oslo og på nett. Bærekraft i ledelse er tema for konferansen og hovedforedragene holdes av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen.

 

> Påmeldingskjema og mer informasjon

> Programside for Lederkonferansen 2022

 

Sterke barnefellesskap og innenforskap har fokus

 

Blant hovedforedragsholderne på Lederkonferansen 2022 er Lasse Arntsen (bildet), direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Han er tett på praksisfeltet med skole, kulturskole og barnehage. I Trondheim kommunes oppvekststrategi, Stein, Saks, Papir, har sterke barnefellesskap og innenforskap fokus.

 

– Kulturskolen må se seg selv som del av et større bilde, sier Arntsen. – Og andre virksomheter må løfte blikket og se kulturskolen som relevant for sitt virke. Han sier at alle som finner det utfordrende å se relevans mellom eget virke og bærekraftsmålene, på konferansen vil få praktiske eksempler som kan nyttes i egen virksomhet.

 

Samskaping, utdanning, livskvalitet

 

Lederkonferansen er den årlige møteplassen for ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur og fokuserer i år bærekraft i ledelse, der samskaping, utdanning og livskvalitet blir viktige «underpunkt». Konferansens arrangører er Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole (NMH).

 

– Alt henger i hop med alt – det samme gjelder bærekraftsmålene innbyrdes, men også i relasjon til samfunnsmandat, strategier og oss som enkeltindivid, sier Kristin Geiring (bildet), prosjektleder for Lederkonferansen 2022.

 

– Det er viktig å se på hvilke ressurser som fins i kultur- og oppvekstfeltet som kan gi gode løsninger for bærekraftige samfunn. God utdanning, god helse, deltakelse, samhandling og kreativitet er viktige ressurser når tankesett skal utvikles og treffsikre løsninger skal utvikles. Vi må dra lasset sammen, både på tvers av fagområder og vi må se på løsninger i samspill for best mulig bærekraft på alle områder, sier Kristin Geiring.

 

Hun mener ledelse og utvikling innen områdene kultur, oppvekst og utdanning, er avgjørende for å bygge kapasitet, tankesett og kompetanse for gode bærekraftsløsninger, på alle måter.

 

– Denne konferansen fokuserer lederperspektivet, med ulike innganger til bærekraftsbegrepet, særlig med utgangspunkt i kultur og oppvekst, sier Kristin Geiring.

 

Merk: Arrangørene understreker at det ikke vil bli gjort opptak av konferanseprogrammet, for utlegging på nett i ettertid. Lederkonferansen får du med deg der og da, 21. og 22. april, på Norges musikkhøgskole eller via nett.

 

Regionale arenaer i flere fylker

 

I tillegg til at en kan velge å delta via nett individuelt, har arrangørene oppfordra til lokale arrangement, der man kan samle seg i grupper, gjerne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene eller andre naturlige arenaer regionalt. I påmeldingsskjemaet vil du se at det i seks fylker inviteres til fysisk arenaer, hvor konferansedeltakere kan samles og delta fra samme lokale.

 

Hovedmålet med disse arenaene er å gi flest mulig størst mulig lokalt utbytte av Lederkonferansen. Arrangørene poengterer at dette er i tråd med bærekraft, som er konferansens tema, og at det åpner for at flere kan delta på konferansen i et fysisk nettverk, uavhengig av økonomi og reisemulighet.

 

Her blir det regionale arenaer:

 

  • Innlandet: Hamar (Hamar kulturhus)
  • Møre og Romsdal: Ålesund (Pir Cowork)
  • Nordland: Bodø (Bodø kulturskole) / Mo i Rana (Rana kulturskole) / Sortland (Kulturfabrikken Sortland)
  • Troms og Finnmark: Storfjord (Storfjord rådhus)
  • Trøndelag: Orkanger (Orkland rådhus) / Røros (Røros Hotell) / Stjørdal (Kimen kulturhus)
  • Vestland: Bergen (Høgskulen på Vestlandet) / Eidfjord (Eidfjord kommunehus) / Førde (Sunnfjord kulturskule) / Stord (Stord kulturhus)

Programmet klart

 

Hovedtemaet bærekraft i ledelse tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og ser på hva disse betyr og kan bety for ledelse innen kunst og kultur.

 

Hovedforedragsholdere er Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen. 

 

Anne-Cecilie Kaltenborn ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Hun er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Tidligere har hun vært generalsekretær i Leger uten grenser, og viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kaltenborn er idéhistoriker av utdanning, og har studert fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.
 
I sitt foredrag, med tittelen «Lederkraft med FNs bærekraftsmål», vil Kaltenborn på Lederkonferansen 2022 ta for seg FNs bærekraftsmål, og gi et grunnlag for å forstå hvorfor de ble utviklet – og for hvem. Basert på egne ledererfaringer og bakgrunn, vil Kaltenborn vise hvordan bærekraftsmålene er relevante for alle ledere – uansett sektor, og for alle sektorer – uansett leder. 
 
Erik Slinning er managing partner ved Great Leadership Institute og har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. De siste ti årene har han hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge. Slinning har skrevet bøkene «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» og «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste». 

 

På Lederkonferansen 2022 holder Slinning foredraget «Fra meg og mitt, til vi og vårt!».
Slinning mener det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. – Vi bruker 50 prosent mer av tiden vår i samarbeid med andre sammenlignet med for 20 år siden. Å være leder er en posisjon. Ledelse er det du gjør. Bevissthet om det du gjør i din lederposisjon gir innsikt om eget lederskap. Læring ligger i «gjøring». Med aksjonsorienterte innlegg og øvelser inviteres du derfor til nyttig selvinnsikt og bedre situasjonsforståelse, sier Slinning om foredrag og tema. 
 
Lasse Arntsen er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Arntsen har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0–18 år – inkludert kulturskolen. Tidligere har han hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren, som lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt. 
 

I foredraget «Når lederen blir FN-ambassadør» vil Lasse Arntsen synliggjøre sammenhenger mellom kunst- og kulturfag, sosial bærekraft og samskaping. I lys av det drøftes konsekvenser for lederrollen.

 

Bærekraft belyst fra ulike hold

 

Astrid Kvalbein (bildet t.v.) og Kristina Torbergsen.

Hovedforedragene er viktige punkt i et rikholdig program, som Astrid Kvalbein, rektor ved NMH, ønsker velkommen til på første konferansedag. Etter henne foretar Kristina Torbergsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, den offisielle åpningen av konferansen.

 

Ragnhild Skille (bildet t.v.) og Gunnar Flagstad.

Deretter presenterer konferansens to konferansierer/moderatorer seg – samt forteller om hva deltakerne har i vente de to konferansedagene. Duoen som deler denne oppgaven, er Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, og Gunnar Flagstad, viserektor for utdanning ved NMH.

 

I tillegg til hovedforedraget til Kaltenborn rommer første konferansedag følgende innlegg:

 

Ellen Sporstøl (bildet t.v.) og Tor Arne Helseth.

 

  • Bærekraftsmålene og kunst-/kulturledelse – hvordan henger det sammen ved Ellen Sporstøl og Tor Arne Alseth, henholdsvis kommunikasjonsleder og regionleder i FN-sambandet Norge
  • Bærekraftig nyskaping gjennom elevaktive arbeidsprosesser ved Torild Nilsen Mohn, pedagogisk leder, Ungt Entreprenørskap

  • Kommunenes arbeid med å realisere bærekraftsmålene ved Kristin Holm Jensen (bildet), avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, KS

Interaktiv samtale om hemmer og fremmere av bærekraft

 

Line Anni Solbakken (bildet t.v.) og Solveig Korum.

På konferansens dag to kommer både Slinnings og Arntsens hovedforedrag før lunsj, mens første programpost etter lunsj blir en interaktiv samtale om hemmere og fremmere av bærekraft ved Line Anni Solbakken, spesialrådgiver innen oppvekst, kultur og utdanning, KS og Solveig Korum, seniorrådgiver, FoU-avdelingen, Kulturtanken.

 

Deretter følger disse to innleggene:

Nordisk bærekraft i et lederperspektiv ved Bodil Aurstad, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsprogram for digitalisering af den offentlige sektor, Nordforsk Bærekraftig ledelse – kontrakten med framtiden ved Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre.

 

Konferansen rommer også kunstneriske innslag.

Les flere nyheter!