Lederkonferansen 2023: Stoltenberg og Kolbjørnsrud klare som hovedforedragsholdere

26.01.2023 Egil Hofsli (tekst) fhi.no (foto: Stoltenberg) privat (foto - Kolbjørnsrud)
Del på:

Lederkonferansen 2023: Stoltenberg og Kolbjørnsrud klare som hovedforedragsholdere

OSLO: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, og Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i strategi ved BI, er to av hovedforedragsholderne på Lederkonferansen 2023. Konferansen, som arrangeres 13.–14. april i Oslo, fokuserer inkluderingsledelse for mangfold.

 

  • Når mangfoldet er normalen – hvordan håndterer vi som ledere vår inkluderende praksis?
  • Har vi en inkluderende praksis – eller er det noe vi tror basert på eget perspektiv?
  • Om vår praksis ikke er inkluderende – hvordan skape rom og retning som gir merverdi i samfunnet?

Dette er spørsmål som Camilla Stoltenberg (bildet) vil svare ut i sitt åpningsforedrag på Norges musikkhøgskole 13. april. Direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI), har et tydelig samfunnsengasjement for barn og unge.

 

Med fokus på inkluderende lederpraksis og mangfold, var Stoltenberg for arrangørene en veldig aktuell foredragsholder å få med på konferansen. Foredraget hennes har tittelen "Kunst – Kultur – Folkehelse".

 

Mer om Stoltenberg og hennes foredrag i faktaboks nederst i artikkelen.

 

> Påmelding til Lederkonferansen 2023

 

Kolbjørnsrud følger opp

 

Konferansearrangørene Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole er også veldig fornøyde med å få inn Vegard Kolbjørnsrud (bildet) som en av hovedforedragsholderne på konferansen. Foredraget hans har tittelen "Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering".

 

Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved BI og blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Samhandling er et hovedfokus i hans forskning. Samhandling er også et viktig verktøy for å lykkes med mangfold og inkludering.

 

Mer om Kolbjørnsrud og hans foredrag i faktaboks nederst i artikkelen.

 

Verksted med Loveleen Brenna m.m.

 

Årets konferanse inneholder plenumsøkter og parallelle økter der deltakerne velger det tilbudet de finner mest aktuelt og interessant. Målet er å gi deltakerne ulike innfallsvinkler og møter, på en konferanse er utelukkende fysisk, den blir altså ikke strømmet, slik konferansen ble to ganger under koronapandemien.

 

Programmet for konferansen blir sluppet senere i februar, men her er noen av innslagene som vil bli å finne der:

 

  • Seema, selskap som driver med lederopplæring og organisasjonsutvikling, har utviklet sertifisering i mangfoldsledelse. Loveleen Brenna, daglig leder i Seema, stiller med innlegg og verksted.
  • Norsk kulturskoleråds strategi for mangfold, inkludering og innenforskap presenteres.
  • Fra KS-hold vil avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning, Kristin Holm Jensen, bidra med innlegg.
  • Utdanningsdirektoratet presenterer sitt nye verktøy for inkluderende praksis.

Påmeldinga åpnet 26. januar. – Bestill raskt og få rimelig reise, er oppfordringen fra arrangørene.

 

Faktaboks om Stoltenberg og Kolbjørnsrud og deres foredrag

Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet (FHI).

 

Hun er utdannet lege og forsker. I 2022 mottok Camilla Stoltenberg helselederprisen.

 

FHI har et nasjonalt ansvar for kunnskap for bedre helsetjenester og godt folkehelsearbeid.

Kunst – Kultur – Folkehelse


Kunst og kultur angår de fleste og har verdi i seg selv. I tillegg kan kunst og kultur være virkemidler for andre mål, som god helse.

 

Folkehelse handler om å beskytte mot helsetrusler, forebygge sykdom og tidlig død, og å fremme helse gjennom livsløpet.

 

Helse skapes i stor grad utenfor helsetjenestene, i hele samfunnet. Samhandling og kunnskap er nødvendig for godt folkehelsearbeid.

 

Spørsmålet er hvordan ledere innen kunst og kultur og folkehelse kan arbeide sammen.

Vegard Kolbjørnsrud er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture Research.

 

Han forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens.

 

Kolbjørnsrud er blant annet fagansvarlig for Topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Han er en mye brukt taler på konferanser og seminarer i arbeidslivet og akademia i inn- og utland.

Smidig samhandling – en nøkkel til å lykkes med mangfold og inkludering


Mangfold og inkludering i kulturskole og UH-sektor krever god samhandling med brukere og andre aktører som for eksempel skole, barnehage, ulike offentlige etater, bedrifter samt frivillighets- og organisasjonslivet.

 

Kolbjørnsrud skal fortelle om hvordan en lykkes med samhandling i slike flerpartssamarbeid.

Les flere nyheter!