Blogginnlegg om Kulturdag-fagdag: Hvordan lede likeverdige partnerskap

14.06.2023 Egil Hofsli (nyhetstekst) Elisabeth Nygård-Pearson (bloggtekst) Privat og ntnu.no (foto)
Del på:

Blogginnlegg om Kulturdag-fagdag: Hvordan lede likeverdige partnerskap

TRONDHEIM: I 2019 startet prosjektet Kulturdag i Trondheim kommune. Kulturdag skal være et bærekraftig, utviklende samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Målet er å styrke kvaliteten i praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Elisabeth Nygård-Pearson er grunnskolekoordinator ved Trondheim kulturskole og blogger om Kulturdag. Her får du hennes tredje blogg samt lenker til de to andre hun har skrevet i dette skoleåret.

 

– Målet er å styrke de praktisk-estetiske fagene og per i dag har vi kulturdag i 21 skoler og barnehager. Kulturdag er en ukentlig dag gjennom skoleåret, der grunnskolelærerne arbeider sammen med kulturskolelærere for at elevene skal nå læringsmål i de praktisk-estetiske fagene. En hel dag settes av til spesialisert tilbud for ett eller flere trinn. Tilbudet tar utgangspunkt i en rulleringsplan hvor elevene veksler mellom storgruppe med skolekor, og mindre grupper med instrumentalundervisning, dans, sirkus, visuell kunst eller teater. Tilbudet skreddersys i samråd med den aktuelle skolen, sier Elisabeth Nygård-Pearson (bildet).

 

Årlig arrangeres to-tre fagdager knytta til prosjektet.

 

– I fjor høst hadde vi fagdag for lærere fra grunnskolen og kulturskolen, med fokus på det gode samarbeidet gjennom praktisk arbeid samt på den fremtidige kulturdagen på tvers av skoleslag. Nå i vår inviterte vi rektorer og avdelingsledere fra grunnskoler med Kulturdag-tilbud. Dit inviterte vi også professor Erlend Dehlin som holdt et foredrag med fokus på «Hvordan lede likeverdige partnerskap», forteller Nygård-Pearson.

 

Her er blogginnlegget hun har skrevet etter fagdagen i juni 2023:

 

- - -

 

Hvordan lede likeverdige partnerskap?

I regi av Trondheim kulturskole, ble det fredag 2. juni arrangert en fagdag på Scandic Nidelven, der rektorer og avdelingsledere fra skoler med Kulturdag-tilbud var invitert til å delta. Hensikten med fagdagen er å finne essensen i Kulturdag, redegjøre for knep og grep for hvordan man kan oppnå best mulig gjennomføring samt se på hva ledere kan gjøre og “installere” hos ansatte ved sin skole.

 

Solen skinner sporadisk på trøndersk vis og det er topp morgenstemning på konferanserommet Lade. Etter en energisk, musikalsk start, hvor lederne senker skuldrene, får opp pulsen, synger, klapper rytmer, musiserer og får kjenne hva Kulturdag kan være, er alle klare for refleksjoner og deling av erfaringer.

 

 

Avdelingsleder ved Trondheim kulturskole, Iver Dragset, får med en kort presentasjon av Kulturdag, i gang kulturdagtenkning hos deltakerne. Han understreker viktigheten av forankring i ledelsen, og det er nettopp derfor vi har invitert ledere til denne samlingen.

 

Ambisjonen med Kulturdag er å oppnå samskapt læring i hele enheten. Iver kommer med konkrete eksempler på hvordan prosjektet kan bli mer synlig i andre fag og bidra til et positivt klassemiljø. Han påpeker også hvordan selve samarbeidet kan gi styrket kompetanse på tvers. Han gir eksempler på hvordan Kulturdag har vekket gnisten hos grunnskolelærere involvert i prosjektet.

 

Det at ledere betrakter Kulturdag som en fargerik og dansende fjær i hatten, er helt supert. Men det er også viktig at vi har en felles forståelse av den grunnleggende hensikten med

prosjektet. Hvordan kan vi som ledere påvirke at en samskapingsprosess som Kulturdag, kan bli en suksess?

 

Det er nettopp dette dagens gjesteforeleser, Erlend Dehlin, leder en dialog med deltakerne om.

 

 

Erlend er professor, ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og starter med å omrokkere møterommet vårt til fire kaffebord slik at deltakerne kan se hverandre og dele erfaringer. Så ber Erlend deltakerne gruppevis om å diskutere og redegjøre for positive effekter ved deltakernes skoler.

 

Etter gode dialoger i gruppene kommer det fram at Kulturdag har bidratt til å tilføre kompetanse man ikke selv har i skolen, og at det er en ressurs for elevene å lære nye ting, at de ser verdien og at elevene har glede av å høste ferdigheter fra andre.

 

Det som også kommer fram, er at lederne har en felles oppfatning om hva som kan være utfordrende med Kulturdag. Mangel på felles møtetid blir nevnt samt det at opplegget ved skolen er sårbart dersom kulturskolepedagogen er fraværende ved Kulturdag.

 

Én leder poengterer viktigheten av å legge til rette for at grunnskolelærerne deltar aktivt i kulturdagstimene. Hvis det blir frigjort ressurser til dette, er det fullt mulig for lærerne å lede undervisningen dersom kulturskolelæreren ikke er til stede.

 

Erlend henviser til Kulturdag som et bærekraftig prosjekt og det er nettopp det vi legger i begrepet. Sårbarheten forsvinner etter at lærere har deltatt i undervisningen over en lang periode, men det forutsetter også at kulturskolepedagogene er flinke til å inkludere lærere fra skolen og at det tilrettelegges for at grunnskolelærere kan fungere som vikarer, dersom kulturskolelæreren er fraværende. Erlend støtter seg til arbeidslivsforskeren og psykologen Einar Thorsrud som sier at man skal jobbe sammen slik at mange kan mye av det samme.

 

Et annet brennaktuelt tema i fagplanene er samskapt læring og Erlend deler skrekkhistorier fra utlandet, fra skolekulturer der elevene ikke står i sentrum. Han forteller oss at dette er løftet opp i Norge, og minner oss på at skolen er først og fremst en utdannings- og danningsarena, ikke en arbeidsplass.

 

Erlend skrev boken “Elevmedvirkning og samskapt læring” (2022) – sammen med Mari-Ana Jones – så dette har han et brennende engasjement for.

 

Når vi kommer inn på elevperspektivet, fortelles det fra gruppene at alle opplever at lærere fra begge skoleslag setter elevene i fokus og at det viktigste er at elevene skal oppleve Kulturdag som noe verdifullt.

 

Deltakerne erfarer også at lærerne har fokus på selve prosessen samt tverrfaglighet framfor spesialisering. Én leder forteller oss at Kulturdag har gitt elevene en arena for felles opplevelse og en mulighet til å uttrykke seg gjennom et bredt kulturtilbud som utvikler hele mennesket.

 

Det er tydelig at lederne som er samlet denne dagen ser stor verdi i Kulturdag. Erlend utfordrer dem til å konkretisere små knep og grep for å finne “gullet”. Han minner om at vi samarbeider om den samme eleven og at felles forståelse er selve nøkkelen til alt utviklingsarbeid.

 

Hvordan lede samskapt læring for å gjøre kulturdag mer bærekraftig?

 

Erlend tillater seg å endre tittel på foredraget og ber fagdagens deltakere komme med umiddelbare tanker. “Få inn kulturskolepedagogene inn på første plandag” blir raskt nevnt. “Alltid ha en kjent voksen til stede i timene, som en prioritert ressurs”, blir anbefalt fra en skole.

 

Det blir også nevnt fra en skole at det kan være en utfordring å få både kulturskolelærer og grunnskolelærer til å involvere seg på lik linje i både planlegging og gjennomføring av undervisningen. Erlend presiserer at samfunnsoppdraget alltid må være langt frem i bevisstheten og at det ikke er umulig å endre seg.

 

Erlend påpeker også at det å være tydelig og våge å være ærlig, er en forutsetning for å forstå hverandre. Det er vanskelig å gå videre med noe uten at man har en felles forståelse. Han oppfordrer deltakerne til å stille seg selv følgende spørsmål:

 

Hvordan kan vi få en felles forståelse?

 

Én deltaker deler ideen om at det må foreligge en indre motivasjon for å endre egen praksis og at det fins ingen større motivasjon enn den motiverte eleven. Det gir mening og forståelse hos alle.

 

Helt til slutt kommer et viktig innspill om at det tar tid å skape en felles forståelse. Iver understreker at dette er en viktig suksessfaktor, og for å oppnå gullet med Kulturdag, er det viktig med langsiktighet. Kulturdag i en enhet bør gå over flere år for at det skal etablere seg skikkelig i organisasjonen.

 

Erlend avslutter med å minne oss på at selv om vi er ulike, er vi likeverdige i dette partnerskapet. Han roser også Kulturdag i Trondheim opp i skyene, og vi blir alle oppmerksomme på den dansende fjæra i hatten.

 

 

Vi runder av dagen som vi startet den, med sang og rytmer i skjønn forening. Helt avslutningsvis presiserer vi at selv om vi er voksne, må vi ikke miste evnen til lek. Den har en egenverdi.

 

Bloggforfatter: Elisabeth Nygård-Pearson,

grunnskolekoordinator ved Trondheim kulturskole

 

- - -

 

To Kulturdag-blogger til

 

Her er lenker til de to tidligere Kulturdag-blogginnleggene Nygård-Pearson har skrevet:

 

> Det gode samarbeidet  kulturskole og grunnskolet (Publisert på musikk.hf.ntnu.no, 8. september 2022)

 

> Morgendagens kulturdag – på kryss og tvers av skoleslag (Publisert på ntnu.no, 22. desember 2022)

Les flere nyheter!