Riis-prisen 2023: Månedens bilde i juni

01.06.2023 Egil Hofsli (tekst) Emma Berild Engel (kunst)
Del på:

Riis-prisen 2023: Månedens bilde i juni

MOLDE: Vinnerbildet i konkurransen Månedens bilde juni 2023 i prosjektet Riis-prisen 2023 er kåret. Bildet er laget av Emma Berild Engel i Molde. Tittelen på maleriet er «Jordskjelv».

 

16-årige Emma Berild Engel har vært elev ved Molde kulturskole siden 2014 og begynte da i barnekor og i korps. Hun er i dag gitarelev. I 2016 startet Emma også på kunst, og i vår var hun fordypningselev der hun hadde Vania de Jesus Veloso Cunha som kunstlærer.  

 

Om bildet sier Emma at det beskriver hverdagen til mennesker som lever i land preget av naturkatastrofer og krig.

 

Om oppgaven

 

Emma har laget maleriet i fordypningsprogrammet og det utgjør en del av hennes kunstinstallasjon. Oppgaven hadde tema natur, miljø og samfunn som utgangspunkt for formidling av et budskap gjennom installasjon som uttrykksform.

 

Emma valgte å reflektere rundt livet til mennesker i sårbare situasjoner. Hun reflekterte rundt det å miste det en har opparbeidet i løpet av livet, frykt og usikkerhet samt om håp for en bedre fremtid. 

 

 

Fagjuryens uttalelse:

 

"Det er tematikken om katastrofer og krig, og det sterke, følsomme motivet som slår oss som betraktere hardest. De sønderknuste bygningene i bakgrunnen og de to overlevende i forgrunn formidler et stekt budskap og får oss å reflektere og å lytte til stillheten i stemmingen bildet gir.

 

Sterkest er blikket fra barnet, foreløpig trygg i mammas armer, som ser rett på oss. Mennesker møter mye lidelser og urettferdighet, men vi finner også mye håp i omtanken. Maleriet er malt med gode penselstrøk og er godt komponert. God fargeharmoni som understreker stemningen i bildet.

 

Absolutt en verdig vinner."

 

Nasjonal synliggjøring

 

Riis-prisen 2023 en nasjonal synliggjøring av bildekunst laget av ungdom i alderen 13–18 år. Tolv kunstnere får sine arbeider utstilt i Trondheim i desember 2023.

 

For tre av kunstnerne som får ett av sine arbeider kåret til Månedens bilde i 2023, venter det en ny utstilling samt oppfølging av en profesjonell, profilert kunstner i 2024.

 

Norsk kulturskoleråd har med seg konsernet Andr. L. Riis som samarbeidspartner i et prosjekt der alle landets kommunale kulturskoler inviteres til å delta. Disse oppfordres til å sende inn elevkunst som blir med i konkurransen om å bli ett av de tolv utvalgte månedens bilder i 2023.

 

Invitasjonen til å delta i prosjektet Riis-prisen 2023 sendt alle landets kommunale kulturskoler. Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Riis-prisen 2023. Med seg i prosjektledelsen har Fabiola Charry et team av andre rådgivere i Kulturskolerådet. Charry gjør oppmerksom på følgende regler o.l. (se også invitasjonsflyeren):

 

  • Kulturskoler som har fått et elevarbeid utvalgt som Månedens bilde, kan ikke vinne én gang til.
  • Kulturskolene kan levere så mange konkurransebidrag en ønsker til hver delkonkurranse. Om en ønsker å konkurrere med samme elevarbeid flere ganger, må en sende inn bidraget på nytt til hver Månedens bilde-konkurranse, innen fristen som er den 20. i måneden forut.
  • Bidragene må være selvskapende eller gjenskapende motiv i forbindelse med oppgaver.
  • Elevarbeidene (altså originalarbeidene) som leveres som konkurransebidrag må være disponible for å bli sendt til utstillinga i Trondheim, i desember 2023.
  • Ikke glem å markere JPG-fil med fullt navn og alder til elevene.

Nasjonal utstilling og tre prisvinnere

 

Den første i hver måned i 2023 offentliggjøres ett utvalgt bilde her på kulturskoleradet.no samt på flere steder i samarbeidspartnernes kommunikasjonskanaler på nett og i sosiale medier.

 

Disse tolv bildene blir så med på en nasjonal utstilling, som finner sted i Trondheim i desember 2023. Blant de tolv kunstnerne som kvalifiserer seg til deltakelse på den utstillinga, vil det ved utstillingsåpninga bli offentliggjort tre prisvinnere (første-, andre- og tredjepris). Disse utvelges av en fagjury med høy kunstfaglig kompetanse.

 

Disse tre ungdommene får muligheten til å stille ut flere arbeider på en ny utstilling i Trondheim våren 2024, og de vil i den anledning få 15 000 kroner hver i materialstøtte. Videre vil de bli fulgt opp av Kjell Erik Killi-Olsen.

 

Nytt innhold – ny form

 

Riis-prisen 2023 – visuell kunst i kulturskolen, er en videreføring av Riis-prisen 2022 der låtskriving og visuell kunst sto i sentrum. Intensjonen med videreføringen av Riis-prisen er å fremme faget visuell kunst i kulturskolen, og tilrettelegge for en nasjonal synliggjøring av mangfoldige uttrykksformer og teknikker innen todimensjonale elevarbeid i sjangerne maleri, tegning, foto og grafikk.

 

Et essensielt mål for prosjektarrangørene er å skape gode ytringsarenaer for kulturdeltaking med og for ungdom innen visuell kunst i alderen 13 til 18 år.

 

> Se kriterier for deltakelse og annen informasjon i invitasjonen

 

Til Riis-prisen 2023 egen nettside

Les flere nyheter!