Ønsker å kartlegge og styrke samiske tilbud i kulturskolen

01.06.2023 Egil Hofsli (tekst) Mari Hildung - Perspektivet Museum (foto)
Del på:

Ønsker å kartlegge og styrke samiske tilbud i kulturskolen

ROMSA/TROMSØ: I dag overleverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport om fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner til Stortingets presidentskap. I den forbindelse sendes det ut en spørreundersøkelse til kulturskoler i områder med samisk befolkning, som blant annet har som mål å kartlegge og deretter bidra til å styrke samiske tilbud i kulturskolen.

 

Spørreundersøkelsen sendes ut fra HATS, organisasjonen som eies av grupper og enkeltpersoner som driver med revy, teater og scenisk dans i Nord-Norge. Den sendes til et utvalg kulturskoler i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag samt Innlandet, og er et ledd i prosjektet Teater(i)lag, som i fjor fikk støtte gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler, som er i regi av Norsk kulturskoleråd og med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

HATS tok initiativet til dette samarbeidet og har tatt på seg prosjektlederrollen.

 

Målet med kartleggingen er å

 

  • lage en oversikt over tilbud og erfaring med fagtilbud der språk og/eller formspråk er samisk
  • identifisere utfordringer for å ha fagtilbud der språk og/eller formspråk er samisk
  • finne fram til kulturskoler som er interessert i å inngå i et strategisk og operasjonelt samarbeid for å gi et samisk tilbud til barn og unge

Alle som deltar i kartleggingen vil få tilgang på informasjonen som samles inn, for bruk i egen kommune. Deltakerne vil også bli invitert til et nettmøte 11. august, der funn fra undersøkelsen blir presentert.

 

Prosjektgruppe Teater(i)lag består av

 

  • Camilla Drege Arntsen, prosjektmedarbeider ved Ung Samisk Scene
  • Monica Karlstad, rektor ved kulturskolen i Málatvuomi/Målselv
  • Ann-Synnøve Bendixen, leder for teatertilbudet ved kulturskolen i Áltá/Alta
  • Elin Danielsen, leder for teatertilbudet ved kulturskolen i Romsa/Tromsø
  • Kjelfrid Kjølås, fungerende rektor ved kulturskolen i Deanu/Tana
  • Stine Braseth-Ellingsen, administrasjonsassistent ved kulturskolen i Hábmera/Hamarøy

Norsk kulturskoleråds har medvirka til utformingen av spørreskjemaet, som prosjektgruppa ønsker svar på innen 30. juni.

Les flere nyheter!