Verksted i Trondheim om kultursektorens betydning for bærekraftig utvikling

Illustrasjon for verkstedet i Trondheim.
05.06.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Verksted i Trondheim om kultursektorens betydning for bærekraftig utvikling

Kultursektorens betydning for bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Det er tema når Norsk kulturskoleråd og Norsk Bærekraftsenter innbyr til verksted i Trondheim torsdag 19. september 2024. Et idémøte arrangeres i forkant, allerede fredag 14. juni. Antall deltakerplasser er svært begrenset, og prinsippet om «først til mølla» gjelder ved påmelding. 

 

Viktig: Både idémøtet 14. juni og verkstedet i Trondheim 19. september «samspiller» med et bærekraftverksted som blir en del av konferansen Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn. Denne arrangeres i Bodø 16.–17. oktober – av Norsk kulturskoleråd og Norsk Kulturforum. 

 

– Norsk Bærekraftsenter og Kulturskolerådet ønsker å bidra til at bærekraftperspektivet i kommunene i større grad også inkluderer kultur. Dette forsøker vi å få til ved i større grad å vektlegge menneskekunnskap og relasjonelt arbeid når det handler om bærekraft. Vi ser kunst og kultur samt sosial bærekraft som avgjørende i arbeidet med å nå bærekraftmålene, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd med særlig ansvar for utviklingsprogrammet Kulturskolen i fremtidens kommune.

 

Sammen med Kristian Mjøen, daglig leder i Norsk Bærekraftsenter, vil Øien lede verkstedarbeidet 19. september. 

 

Verkstedets sentrale spørsmål 

 

Verkstedet i Trondheim 19. september vil handle om  

 

  • Hvorfor er kultur viktig for bærekraftig utvikling?  
  • Hvordan måles effekten av kultur på bærekraft?  
  • Hvordan hever bidraget statusen til kultursektoren? 

I løpet av et halvdagsverksted vil deltakerne få presentert praktiske eksempler og verktøy samt få muligheten til å diskutere hvordan kulturfeltet kan ta en mer aktiv rolle i å utvikle lokalsamfunnet. En vil se på hvordan data og målinger kan innarbeides i planlegging og budsjettering, trolig også til glede for kultursektoren selv.  

 

Samlingen i september er altså å regne som en oppvarming til et verksted som arrangeres i forbindelse med konferansen i Bodø 16.–17. oktober 2024. Målet er å gi deltakerne anledning til å få et «forsprang» og et ekstra dypdykk i tematikken, samtidig som de også kan være med og påvirke det endelige programmet i oktober og kanskje starte viktig arbeidet med tematikken lokalt. 

 

Idémøte fredag 14. juni 

 

Synes du dette høres interessant ut, men er usikker på hva det betyr? Da kan du ta turen innom idémøtet på Zoom 14. juni kl. 09:30–10:15. Der får du høre mer om hva som skjer på verkstedene i september og oktober.

 

> Lenke til Zoom-møtet 14. juni kl. 9.30

 

> Interessepåmelding til verkstedet i Trondheim 19. september: Sendes via e-post til Anna Rennemo, rådgiver i Norsk kulturskoleråd – anna.rennemo@kulturskoleradet.no 

 

> Påmelding til konferansen i Bodø 16.–17. oktober 

Merk: Early bird-priser t.o.m. 17. juni 2024. Påmeldingsfrist: 12. september 2024. 

 

> Påmelding til bærekraftverkstedet i Bodø 16. oktober kl. 9.00

Merk: Arrangeres i forkant av konferansen, på samme hotell. Gratis å delta på, men påmelding nødvendig.

 

 

Norsk Bærekraftsenter

 

Norsk Bærekraftsenter er en spin-off fra det tidligere FN-senteret i Trondheim, og jobber med bærekraft i kommuner og lokalsamfunn. Høsten 2023 etablerte senteret programmet Kultur Idrett og Bærekraft (KIB). Programmet bygger på kartleggingsarbeid startet i FN-senteret, samt en nasjonal pilot på bærekraftig ledelse gjennomført i samarbeid med FN i Genève og det norske Bærekraftnettverket perioden 2021-22.  

 

Faglig ansvarlig for programmet er Kristian Mjøen. Han har bakgrunn som forsker, grunder og rådgiver innen bærekraft, organisasjon og ledelse. I 2016 hadde han ansvaret for etableringen av det første executiveprogrammet i strategisk HR-ledelse ved NTNU, og ledet i perioden 2019-2022 FN-senteret i Trondheim. Kristian er spesielt opptatt av sammenhengen mellom læring og bærekraftig utvikling, og har blant annet jobbet mye med sammenhengen mellom arbeidsgiverpolitikk og politikk for økt innbyggerinvolvering.  

Norsk kulturskoleråd 

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. 

 

Kulturskolen bidrar til sosial bærekraft i lokalsamfunnet. Gjennom medvirkning, samhandling, samskaping og bevissthet rundt kulturskolens potensiale som inkluderende kraft i lokalsamfunnet, kommer kulturskolen nærmere visjonen kulturskole for alle. Kulturskolen er en del av kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid, og bidrar til å nne løsninger på tvers av tjenesteområder. Med sin kunst- og kulturfaglige kompetanse bidrar kulturskolen til sosial innovasjon og sosiale verdier i lokalsamfunnet (Rammeplan for kulturskolen- Kulturskole for alle, høringsutkast 2024). 

 

Les flere nyheter!