Konferanse i Bodø: De første bidragsytere klare – Early bird-priser t.o.m. 17. juni

30.05.2024 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Konferanse i Bodø: De første bidragsytere klare – Early bird-priser t.o.m. 17. juni

Konferansen Kulturbæring  Kulturen som driver for bærekraftige samfunn arrangeres i Bodø 16.–17. oktober 2024. Her presenteres seks av bidragsyterne på konferansen: Aon Raza Naqvi, Even Aleksander Hagen, Kristin Holm Jensen, Julius Heinicke, Liv Aira og Steinar Pleim Johansen. Merk: Det er prisrabatt å få for deg som melder deg på innen 17. juni.

 

Norsk kulturskoleråd og NOKU (Norsk kulturforum) arrangerer konferansen, som er en viktig del av Kulturskolerådets satsing i forbindelse med Bodø2024. Arrangørene ønsker å samle alle som brenner for å skape positive, varige endringer i samfunnet gjennom kulturelle og bærekraftige initiativer.

 

Målgruppa for konferansen er alle som jobber for og med barn og unge samt sosial bærekraft. Dette inkluderer blant annet kulturarbeidere, politisk valgte, kommunale ledere, kulturskoleansatte, bibliotekansatte, ansatte i utdanningssektoren og innen andre offentlige tjenester samt innen det frivillige kulturtilbudet.

 

– Bidragsytere med mye ulik kompetanse og spennende budskap

 

På arrangørhold er en meget godt fornøyd med det laget av nøye utvalgte bidragsytere som nå presenteres i første programslipp. Flere vil bli presentert i løpet av de nærmeste ukene, men her er mer om de seks som nå er klare:

 

Aon Raza Naqvi, tekstforfatter og kreatør. Naqvi er tidligere redaktør for Festen Etter Fasten på NRK, programleder i BroShow på P3 og forfatteren av boka «Third Culture Kids». I sine foredrag deler han innsiktsfullt fra et enormt repertoar av historier som opplyser, engasjerer og berører hjerterota, og handler om retorikk, mangfold, narrativ og generasjoner.

 

På konferansen tar Naqvi utgangspunkt i sin egen bok, "Third Culture Kids", som fokuserer det å vokse opp med flere kulturer i Norge. Boka rommer 29 oppveksthistorier fra blant andre Chirag Patel fra Karpe, Arif, Leo Ajkic, Mona Berntsen og Jonis Josef m.fl. I foredraget snakker han om tilhørighet og lokalsamfunnets rolle samt deler refleksjoner om fortida og gir oss et viktig perspektiv for framtida. Naqvi håper at det han deler skal bli både underholdende og til ettertanke.

 

Julius Heinicke, professor, Universitetet i Hildesheim. Heinicke er professor i kulturpolitikk og er UNESCOs chair i kulturpolitikk for kunst og transformasjon ved universitetet. Han er opptatt av å undersøke hvordan kulturelle og estetiske praksiser kan fremme globalt medborgerskap. Hans arbeid viser hvordan kunst og kultur kan skape forståelse for bærekraftsmålene.

 

På konferansen skal Heinicke holde foredraget "Kultur som et bærekraftig utviklingsmål? Kulturelle og estetiske praksiser som verktøy for å oppleve globalt medborgerskap".

 

I foredraget vil Heinicke fokusere kunstens og kulturens evne til å ansvarliggjøre oss gjennom globalt medborgerskap i sammenheng med bærekraftsmålene. Disse målene opererer på mange nivå og reflekterer ulike tilnærminger. Kunst og kulturell praksis kan gjøre disse mangfoldige perspektivene gjenkjennelige og forståelige. Globalt medborgerskap krever kunnskap om dette mangfoldet og tilstrekkelig med rom for forhandlinger.

 

Even Aleksander Hagen, statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet. Han har studiebakgrunn innen statsvitenskap, nordisk språk og litteratur og praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo, og er i dag statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

 

På konferansen skal Hagen delta både med innlegg og i en panelsamtale som vil berøre «the wicked problems», som rammer mange kommuner med store demografiske endringer og liten utsikt for vekst. Hvordan skal en da skape levende lokalsamfunn og bolyst? Hvordan kan kulturen bidra her?  

 

Liv Aira, dansekunstner og koreograf. Hun er en lulesamisk dansekunstner og koreograf som integrerer sin kulturelle arv i sitt arbeid. Hun har grunnlagt flere kulturfestivaler, inkludert Låvda – Sápmi Screendance Festival og den samiske kulturfestivalen Sájdde, som arrangeres årlig i naturreservatet Storforsen. For tiden arbeider hun med å etablere verdens første samiske dansesenter i Vuollerim, utenfor Jokkmokk.

 

Aira er konferansens kunstner. Hun vil vise deler av sitt kunstnerskap og bidra med interessante perspektiv og erfaringer inn i konferansens øvrige program.

 

Steinar Pleim Johansen, faglig leder, Salten Kultursamarbeid. Han har rik erfaring fra kultursektoren. Han mener drømmer er essensielle for bærekraftige lokalsamfunn og har ledet flere prosjekter som inspirerer til framtidsvisjoner.

 

På konferansen skal Pleim Johansen presentere prosjektet Drømmer i Salten, gjennom innlegget "Hvorfor må vi drømme?".  Har du noen gang drømt om hva fremtiden kan bringe for deg og ditt lokalsamfunn? Drømmer i Salten skal inspirere deltakere og oppmuntre publikum til å våge å drømme stort og skape visjoner for fremtiden – både for oss selv og for stedet vi bor. Dette prosjektet involverer tusenvis av mennesker og skal ha truffet en nerve hos mange i Salten.

 

Gjennom Drømmer i Salten vil en på konferansen utforske hvordan regionalt kultursamarbeid kan styrke fellesskap, bygge solide nettverk og utvikle infrastruktur gjennom målrettet prosjektarbeid. 

 

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, SVD Oppvekst, kultur og utdanning, KS. Hun er statsviter og tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Holm Jensen er nå avdelingsdirektør i KS, med ansvar for oppvekst, kultur og utdanning. Hun var en sterk bidragsyter i pilotarbeidet Fremtidens kulturskole, et utviklingsprosjekt Norsk kulturskoleråd og KS startet sammen.

 

Nyhetssaken oppdateres innen kort tid med mer om hennes bidrag på konferansen.

 

Hvordan kulturarv, kunst og kultur i samspill påvirker samfunnsutviklinga

 

Temaoverskriftene for konferansen er klare:

 

  • Kulturbæring – kulturen som driver for bærekraftige samfunn
  • Fra sannhet til forsoning gjennom Kulturbæring?
  • Third Culture Kids/tredjekultursbarn – en ny generasjon kulturbærere  
  • Kulturbæring i praksis

– Disse temaene fokuseres gjennom unike kunstneriske innslag, nordiske keynotes, spennende foredragsholdere og skreddersydde workshoper, sier Monica Larsson og Morten Christiansen, henholdsvis generalsekretær i NOKU og direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Sammen skal vi utforske hvordan vår rike kulturarv kan blande seg med nye ideer og innovasjon. Vi skal vise fram hvordan kultur bidrar til å forme vår identitet, gir oss stolthet og en følelse av tilhørighet til vårt lokalsamfunn, og hvordan dette gir håp for fremtiden, sier Monica Larsson.

 

Påmelding og "tidlig ute"-rabatt

 

Påmelding er altså mulig nå. For deg som velger "Påmeldingsknappen" innen 17. juni, er det prisrabatt å hente. Velger du deg for eksempel "full pakke"-tilbudet – med to konferansedager, én festmiddag, én lunsj og én hotellovernatting  så får du ti prosent prisavslag, om du er tidlig ute med påmeldinga di. 

 

> Påmelding på kulturskoleradet.no

Early bird-priser: T.o.m. 17. juni 2024

Påmeldingsfrist: 12. september 2024

 

Konferansen åpner onsdag 16. oktober kl. 13.00 og rundes av torsdag 17. oktober kl. 14.00.

 

I tillegg til konferansen peker arrangørene på flere arrangement rett foran og rett etter konferansen som kan være aktuelle å få med seg for konferansedeltakere (og som kan gjøre det aktuelt å ta en ekstra overnatting i kulturhovedstaden:

 

  • Om kvelden tirsdag 15. oktober inviterer Kulturytring og Norsk kulturforum til et gratis kveldsarrangement med nordisk programinnhold, med panelsamtale og kunstneriske innslag samt fungere som en sosial møteplass.
  • Onsdag formiddag fra kl. 09.00, blir det tre sesjoner som også kan være aktuelle før konferansestart. Fra kl. 09.00 kan det oppleves formiddagssesjoner med Norsk bærekraftsenter og Barentsekretariatet samt omvisning på utstillinga «Drømmer i Salten». Dette er samarbeidspartnere for konferansen, og mer informasjon om disse og formiddagssesjonene kommer senere.
  • Norsk kulturskoleråds landsting 2024 arrangeres rett i etterkant av konferansen, 17. og 18. oktober. Start 17. oktober kl. 15.00, slutt 18. oktober kl. 15.00.

Merk også: Workshop – A Sense of Time and Place er inspirasjon for konferansen, der barn og unge fra tre nordiske land utforsker og feirer det unike ved sin egen lokale identitet, historie og kulturarv. Dette verkstedet finner sted i Bodø helga før konferansen, 11.–13. oktober, og smakebiter fra verkstedet vil bli presentert som kunstneriske innslag på konferansen.

 

Viktig arena for Kulturskolerådet og NOKU

 

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over ti år og markerer at Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024, og både Norsk kulturskoleråd og NOKU ser det som en arena å bruke  både sammen og hver for seg.

 

– I Norsk kulturforum gleder vi oss til å arrangere en faglig sterk konferanse i Europas kulturhovedstad 2024, der vi fokuserer hvordan kulturarv, kunst og kultur virker i samspill på samfunnsutvikling, innovasjon og stedsutvikling. Som interesseorganisasjon for lokal kultursektor vet vi at kultur er bærer av fellesskap og opplevelser både i små og store kommuner over hele landet. Vi håper å inspirere og bidra til nye tanker og ideer om en kunst og kultursektor som skal bidra inn i en mer bærekraftig fremtid, sier Monica Larsson (bildet), generalsekretær i NOKU.

 

– NOKU og Kulturskolerådet har samarbeider tett i flere sammenhenger for å forsterke barne- og ungdomskulturfeltet lokalt og nasjonalt, fortsetter Larsson. – Ved å inngå et tettere faglig samarbeid om en slik ambisiøs konferanse klarer vi å trekke veksler på hverandres faglige kompetanse og nettverk samt forhåpentligvis nå ut til enda flere kommuner, fylkeskommuner, lokale kulturaktører, kunstnere og kulturarbeidere. Vi håper Kulturbæring blir høstens store samlingspunkt som gir både faglig påfyll og ny inspirasjon i vakre omgivelser. Velkommen til Bodø!

 

– Viktig konferanse og en milepæl i samarbeidet

 

– Konferansen Kulturbæring vil bli en viktig konferanse, og en milepæl i samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Kulturforum (NOKU). Dette blir en konferanse det vil være vanskelig ikke å delta på, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Christiansen forteller at Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn handler om at kultur er en vesentlig faktor i samfunnsutvikling og samfunnsbygging.

 

– Det er viktig å påpeke at alle kommuner på forskjellig vis er et konglomerat av småsamfunn. Det kan gjelde små kommuner, men gjelder absolutt også småsamfunn i større befolkningskonstellasjoner. Tøyen i Oslo er et eksempel på et slikt “småsamfunn”. Det samme kan kanskje sies om Kattem i Trondheim eller om Vuku i Verdal. Kulturskolerådet ser fram til et givende konferansesamarbeid med NOKU. Samtidig vil dette forhåpentligvis være starten på videre samspill mellom våre organisasjoner, og avslutningsvis sier han som Larsson: – Velkommen til Bodø, 16.17. oktober 2024!

 

Scandic Havet er konferansearena

 

Konferansen arrangeres på Scandic Havet i Bodø, og altså i forbindelse med Bodø2024. Her inviteres hele Norden til en feiring av lokal kulturarv og lokal kulturbæring. Gjennom en rekke foredrag, parallelle sesjoner og panelsamtaler vil deltakerne få nye perspektiv og kunnskap om kulturens rolle for bærekraftige samfunn.

 

Samfunnet er i rask endring, blant annet med en aldrende befolkning samt småsamfunn som er under press. Dette vil utfordre mange kommuner til å finne nye løsninger for innbyggerne sine.

Derfor legger konferansearrangørene opp til en utforsking av hvordan tradisjon og kulturarv møter innovasjon og nye impulser. En ønsker å synliggjøre hvordan kulturbæring utvikler identitet, stolthet og tilhørighet til eget lokalsamfunn, som igjen skaper håp for fremtiden.

 

> Presentasjon av konferansen samt av prosjektet Kulturbæring og verkstedet/workshopen A sence of time and place (PDF)

 

> Nettside for Kulturskolerådets arrangement under Bodø2024

 

> Bodø2024s nettsted

 

Foto: Akvafjell (av Aira) Ilja C. Hendel/KUD (av Hagen) Elfi Leinan (av Larsson) Titt Melhus (av Christiansen) Privat (andre foto)

Les flere nyheter!