Forventningsglede i Kulturskolerådet og NOKU før felles konferanse i Bodø

Monica Larsson, Morten Christiansen og en plakakt for konferansen.
08.05.2024 Egil Hofsli (tekst) Elfi Leinan (foto/Larsson) Titt Melhus (foto/Christiansen)
Del på:

Forventningsglede i Kulturskolerådet og NOKU før felles konferanse i Bodø

Konferansen Kulturen som driver for bærekraftige samfunn arrangeres i Bodø 16.–17. oktober 2024. Norsk kulturskoleråd og NOKU (Norsk kulturforum) er arrangører, og konferansen er en viktig del av Kulturskolerådets satsing i forbindelse med Bodø2024. Påmelding til konferansen åpner mandag 13. mai. Samtidig slippes de første nyhetene om programinnholdet.

 

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over ti år og markerer at Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024. 

 

– I Norsk kulturforum gleder vi oss til å arrangere en faglig sterk konferanse i Europas kulturhovedstad 2024, der vi fokuserer hvordan kulturarv, kunst og kultur virker i samspill på samfunnsutvikling, innovasjon og stedsutvikling. Som interesseorganisasjon for lokal kultursektor vet vi at kultur er bærer av fellesskap og opplevelser både i små og store kommuner over hele landet. Vi håper å inspirere og bidra til nye tanker og ideer om en kunst og kultursektor som skal bidra inn i en mer bærekraftig fremtid, sier Monica Larsson (bildet), generalsekretær i NOKU.

 

– NOKU og Kulturskolerådet har samarbeider tett i flere sammenhenger for å forsterke barne- og ungdomskulturfeltet lokalt og nasjonalt, fortsetter Larsson. – Ved å inngå et tettere faglig samarbeid om en slik ambisiøs konferanse klarer vi å trekke veksler på hverandres faglig kompetanse og nettverk samt forhåpentligvis nå ut til enda flere kommuner, fylkeskommuner, lokale kulturaktører, kunstnere og kulturarbeidere. Vi håper Kulturbæring blir høstens store samlingspunkt som gir både faglig påfyll og ny inspirasjon i vakre omgivelser. Velkommen til Bodø!

 

– Viktig konferanse og en milepæl i samarbeidet

 

– Konferansen Kulturbæring vil bli en viktig konferanse, og en milepæl i samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Kulturforum (NOKU). Dette blir en konferanse det vil være vanskelig ikke å delta på, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Christiansen forteller at Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn handler om at kultur er en vesentlig faktor i samfunnsutvikling og samfunnsbygging.

 

– Det er viktig å påpeke at alle kommuner på forskjellig vis er et konglomerat av småsamfunn. Det kan gjelde små kommuner, men gjelder absolutt også småsamfunn i større befolkningskonstellasjoner. Tøyen i Oslo er et eksempel på et slikt “småsamfunn”. Det samme kan kanskje sies om Kattem i Trondheim eller om Vuku i Verdal. Kulturskolerådet ser fram til et givende konferansesamarbeid med NOKU. Samtidig vil dette forhåpentligvis være starten på videre samspill mellom våre organisasjoner, og avslutningsvis sier han som Larsson: – Velkommen til Bodø, 16.17. oktober 2024!

 

Scandic Havet er konferansearena

 

Konferansen arrangeres på Scandic Havet i Bodø, og altså i forbindelse med Bodø2024. Her inviteres hele Norden til en feiring av lokal kulturarv og lokal kulturbæring. Gjennom en rekke foredrag, parallelle sesjoner og panelsamtaler vil deltakerne få nye perspektiv og kunnskap om kulturens rolle for bærekraftige samfunn.

 

Samfunnet er i rask endring, blant annet med en aldrende befolkning samt småsamfunn som er under press. Dette vil utfordre mange kommuner til å finne nye løsninger for innbyggerne sine.

Derfor legger konferansearrangørene opp til en utforsking av hvordan tradisjon og kulturarv møter innovasjon og nye impulser. En ønsker å synliggjøre hvordan kulturbæring utvikler identitet, stolthet og tilhørighet til eget lokalsamfunn, som igjen skaper håp for fremtiden.

 

Workshop – A Sense of Time and Place er inspirasjon for konferansen, der barn og unge fra tre nordiske land utforsker og feirer det unike ved sin egen lokale identitet, historie og kulturarv. Merk: Dette verkstedet finner sted i Bodø rett i forkant av konferansen, mens Norsk kulturskoleråds landsting 2024 arrangeres rett i etterkant av konferansen.

 

> Presentasjon av konferansen samt av prosjektet Kulturbæring og verkstedet/workshopen A sence of time and place (PDF)

 

> Nettside for Kulturskolerådets arrangement under Bodø2024

 

> Bodø2024s nettsted

Les flere nyheter!