Ungdom som ressurs: Podkast fra avslutningssamling

Illustrasjon for UKMpodden.
09.05.2024 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ungdom som ressurs: Podkast fra avslutningssamling

Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge er i mål. Punktum ble satt med en avslutningssamling i Stjørdal 6. mars. Der ble det også produsert en episode til UKMpodden, som nå er publisert på Spotify og Apple Podcasts.

 

I podkasten medvirker UKM-erne Frank Haugseth, Magnus Nordbekk og Tom Andreas Kristensen, som alle har vært bidragsytere inn i prosjektet, inklusive avslutningssamlinga, der UKM Norge også var medarrangør.

 

Podkasten hører du på Apple Podcast og > Spotify

 

Det vil også komme en rapport fra prosjektet, som lages i samarbeid med UKM. Kulturskolerådet har planer om videre samarbeid med UKM og Ungdom og fritid, der en vil fokusere ungdom som ressurs.

 

Viktig delingsarena

 

På avslutningssamling i Stjørdal fikk mange som jobber med ungdom – på ulike arenaer – innblikk i hva de prosjektdeltakende kommunene har fokusert, utført, erfart og lært i prosjektperioden.

 

Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak denne piloten, som har hatt fem midtnorske kommuner som deltakere. Ungdom som ressurs i Midt Norge har satt fokus på inkludering og utenforskap av barn og unge i kommunene Melhus, Steinkjer, Orkland, Røros og Ålesund.

 

> Her kan du se deltakerkommunenes presentasjonsvideoer på Vimeo

 

Hovedintensjon: Å få flere med i fritidskulturlivet 

 

Hovedintensjonen med prosjektet har vært å arbeide for og med ungdom som faller utenfor fritidskulturlivet, og se på muligheter for å etablere gode tilrettelagte tilbud. Prosjektets fem deltakerkommuner har gjennom prosjektperioden meldt inn utfordringer knyttet til rekruttering av ungdom og etablering av aktivitetene.

 

Ungdomsmedvirkningen i kommunenes forsøkene har vært praktisert ulikt. Mange ungdommer har sett en verdi i å delta, mens mange også uteblir. Det har også blitt mer synlig for både prosjekteiere og deltakere, at veien fram til etablering av en kultur for ungdomsmedvirkning kan være lang.

 

Program for samling (PDF)

> Omtaler av bidragsytere (PDF)

 

> Les også: Ungdom som ressurs: Avslutningssamling med erfaringsdeling (nyhetssak på kulturskoleradet.no)

Les flere nyheter!