Ungdom som ressurs: Avslutningssamling med erfaringsdeling

Fotokollasj fra Ungdoms som ressurs-konferanse .
06.03.2024 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ungdom som ressurs: Avslutningssamling med erfaringsdeling

Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge er i mål. Punktum ble satt med en avslutningssamling i Stjørdal 6. mars. Der fikk mange som jobber med ungdom – på ulike arenaer – innblikk i hva de prosjektdeltakende kommunene har fokusert, utført, erfart og lært i prosjektperioden.

 

Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak denne piloten, som har hatt fem midtnorske kommuner som deltakere. Ungdom som ressurs i Midt Norge har satt fokus på inkludering og utenforskap av barn og unge i kommunene Melhus, Steinkjer, Orkland, Røros og Ålesund. Vi har hørt med kulturskolederne i to av disse kommunene, om hva de har fått ut av prosjektdeltakelsen:

 

Gro Dalen, rektor ved Ålesund kulturskole: – Ungdom som ressurs var akkurat det puffet vi trengte for å samle folk som jobber med barn og unge lokalt: biblioteket, Ung i Ålesund og fritidsklubb, frivilligsentral, innbyggartorg, kulturavdelinga og kulturskolen i Skodje. Vi ville sjølsagt også ha med ungdom og rigget møteplasser for det, men her lyktes vi ikke slik vi håpet på.

 

Men noe konkret har likevel kommet ut av prosjektet. Fritidsklubben skal i 2024 følge opp med to konkrete satsingsområder: en rusfri konsert som ungdommene sjøl arrangerer samt etablering av et ungdomsråd. Og biblioteket er allerede i gang med juniorkvelder. At vi som jobber med ungdom i Skodje blitt kjent med hverandre på tvers av virksomhetene har også vært verdifullt.

 

Ett år ble altfor kort tid for oss til å komme i mål, men vi er i gang!

 

Tonny Eliassen, rektor ved Kulturskolen i Melhus: – Prosjektet har brakt oss tettere på ungdommene vi er til for. Kulturskole, ungdomsklubb og bibliotek og Tilrettelagt fritid har blitt bedre kjent med hverandre og utfyller hverandre på en mye bedre måte enn tidligere.

 

Ungdommer som vil bidra har blitt brukt som ressurser for andre ungdommer og hele miljøet har blitt skikkelig sammensveiset. Det gjør at begrepet samskaping gir mening og at vi tør å invitere inn til noe vi ikke vet utgangen av. Vi har lært mer om å stå i åpne prosesser der prosjekt finner form underveis.

 

Å ta ungdommen på alvor og gi ansvar har lært oss mye om de muligheter som ligger i å stole på og jobbe på lag med ungdommene våre.

 

> Her kan du se deltakerkommunenes presentasjonsvideoer på Vimeo

 

Hovedintensjon: Å få flere med i fritidskulturlivet 

 

Hovedintensjonen med prosjektet har vært å arbeide for og med ungdom som faller utenfor fritidskulturlivet, og se på muligheter for å etablere gode tilrettelagte tilbud. Prosjektets fem deltakerkommuner har gjennom prosjektperioden meldt inn utfordringer knyttet til rekruttering av ungdom og etablering av aktivitetene.

 

Ungdomsmedvirkningen i kommunenes forsøkene har vært praktisert ulikt. Mange ungdommer har sett en verdi i å delta, mens mange også uteblir. Det har også blitt mer synlig for både prosjekteiere og deltakere, at veien fram til etablering av en kultur for ungdomsmedvirkning kan være lang.

 

Norsk kulturskoleråd hadde med seg UKM Norge som medarrangør av pilotprosjektets avslutningssamling. Her ble det fokus på noen problemstillinger kommunene møter når de skal etablere og/eller utvikle nye tjenester i håp om å engasjere ungdom.

 

Hovedforedraget ble holdt av Christian René Wold. Bomiljøkonsulent, forfatter og foredragsholder, som en gang var en frykta mann i Oslos "underverden". Foredraget hadde tittelen "Psykisk helse – Hvordan lage seg en bedre hverdag?". Her handla det om 

 

  • Utenforskap er og blir et stort samfunnsproblem. Hvorfor er det så farlig? Og hva er mekanismene bak?
  • Lær hvordan arbeidsplassen, vennegjengen, kolleger og du selv kan arbeide med inkludering, og forebygging av psykisk uhelse i hverdagen.
  • Få konkrete verktøy som hjelper til med å lage et godt miljø og bedre hverdager.

Samlinga inneholdt også gruppediskusjoner med tre fokusområder:

 

  • Relasjonsbygging som grunnlag for ung medvirkning
  • Ungdommens tid er nå – hvordan få involvert den dagsaktuelle ungdomskulturen?
  • Ungdomsfritid sett under ett – hvordan utfyller tilbudene hverandre og skaper helhet?

 

Program for samling (PDF)

> Omtaler av bidragsytere (PDF)

Les flere nyheter!