Sånn ivaretas kulturskolens planbehov i en kommunal planstrategi – se opptak og presentasjoner

Illustrasjon for webinar om kommunal planstrategi.
18.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Kommunal- og distriktsdepartementet (grafikk)
Del på:

Sånn ivaretas kulturskolens planbehov i en kommunal planstrategi – se opptak og presentasjoner

Norsk kulturskoleråd arrangerte 18. mars et webinar om hvordan en lokalt kan arbeide kulturskolen inn i den kommunale planstrategien. Nå er et opptak av webinaret samt presentasjoner brukt på webinaret, mulig å se.

 

Kommunalsjefer med kulturskoleansvar, kulturskoleinteresserte politikere og kulturskoleledere utgjorde målgruppa for webinaret.

 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode – og senest innen ett år etter konstituering – utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Herunder inngår langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

– Arbeidet med den kommunale planstrategien er i nå gang i din kommune, og skal være ferdigstilt cirka oktober 2024. Det er altså nå det skjer – neste gang er først om fire år, sier Ole Jakob Nedrebø (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som hadde hovedansvaret for dette webinaret.

 

Webinarprogrammet

 

  • Anders Rønningen, FoU-leder, Norsk kulturskoleråd: Innledning om helhet og relevans > Rønningens presentasjon (PDF)
  • Stein Halvorsen, kommunedirektør, Åmot kommune / nestleder, Norsk kulturskoleråd Innlandet: Planstrategien sett fra eierperspektivet > Halvorsens presentasjon (PDF)
  • Anne Lene Østvold Jordåen, enhetsleder for kultur (og tidligere kulturskolerektor), Stord kommune: Arbeid med lokalt planverk, fra lederperspektivet > Jordåens presentasjon (PDF)
  • Terje Lindberg, nestleder, Norsk kulturskoleråd: Metodikk, språk og formidling. Hva ønsker/ trenger politikerne for å vedta en god plan? > Lindbergs presentasjon (PDF)
  • Spørrekvarteret: Åpning for spørsmål fra deltakerne
  • Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd: Oppsummering

> Se opptak av webinaret på Vimeo

 

Se opptak av webinaret direkte her:

 

Les flere nyheter!