Fordypningskonferanse: Erfaringsdeling i fokus

Bildekollasj fra Fordypningskonferanse.
08.03.2024 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fordypningskonferanse: Erfaringsdeling i fokus

Torsdag 7. mars arrangerte Norsk kulturskoleråd fordypningskonferanse i Stjørdal. Målgruppa for konferansen var mottakere av stimuleringsmidler gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler samt relevante samarbeidspartnere som jobber for å gå barn og unge fordypningstilbud innen kunst og kultur. Wolfgang Plagge holdt et innledende inspirasjonsforedrag på en konferanse som bød på faglig påfyll på mange vis.

 

Konferansen rommet blant annet bidrag fra mottakerne av stimuleringsmidler fra ordningen Inkluderende kulturskoler. Konferansedeltakerne fikk også høre fra unge som selv har vært del av fordypningsprogram og som har gått videre med kunsten sin. Kulturskolerådet håper at konferansen bidrar til at enda flere barn og unge i hele landet får tilgang på bærekraftige fordypningstilbud.

 

Før Wolfgang Plagge  pianist, komponist, foreleser og veileder  holdt sitt inspirasjonsforedrag, hadde deltakerne muligheten til å se kortfilmer om mange av prosjektene som har få støtte gjennom ordningen Inkluderende kulturskole samt oppleve en kunstnerisk åpning ved danseren Aurora Itland.

 

> Se kortfilmer om prosjekt som har fått støtte gjennom Inkluderende kulturskoler

 

Etter Plagges foredrag fulgte et gruppevist tilbud, der deltakerne fikk innblikk i fire tema knytta til arbeid med kulturskoleforankra fordypningstilbud. Her var fem kulturskoleledere og én prosjektkoordinator bidragsytere som innleggsholdere: Tom Wulff (Bærum), Gro Dalen (Ålesund), Øyvind Høyem (Halden), Marthe Næstby (Galleri F 15), Vegar Snøfugl (Trondheim) og Trude Skarvatun (Sunnfjord).

 

Etter lunsj ble et kunstnerisk innslag med Plagge og oboist Even Fredheim oppspillet til en presentasjon av Inkluderende kulturskoler og Sparebankstiftelsen DNB, ved rådgiverne Eline Melgalvis og Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er Sparebankstiftelsen DNB som i to runder har tildelt ordningen midler.

 

Camilla Nordhagen og Michelle Lindboe, begge avdelingsledere ved Stavanger kulturskole, holdt så et innlegg med tittelen "Kulturskoleleder som døråpner – lokal forankring av fordypningsarbeidet". 

 

Skuespillerstudent ved Nord universitet, Josephine Larsen, fulgte opp med et kunstnerisk innslag før både hun og danser Aurora Itland deltok i en panelsamtale sammen med Wolfgang Plagge og oboist Even Fredheim. Her handla det om viktigheten av gode fordypningstilbud for unge kunst- og kulturutøvere.

 

Konferansen ble runda av med en oppsummerende samtale mellom Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!