Nytt kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen – påmelding mulig

21.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Jason Goodman/Unsplash (foto)
Del på:

Nytt kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen – påmelding mulig

I samarbeid med Seema tilbyr Norsk kulturskoleråd også neste skoleår kurs i mangfoldsledelse for kulturskoleledere og -eiere. Kurset kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering. 

 

> Interessepåmelding til kurs i mangfoldsledelse

Frist for interessepåmelding: 2. mai 2024.

 

> Loveleen Brennas presentasjon på informasjonswebinar 20. mars (PDF)

> Kulturskolerådets presentasjon på informasjonswebinar 20. mars (PDF)

> Se opptak av informasjonswebinaret 20. mars på Vimeo

 

... eller se opptak av informasjonswebinaret i nyhetssaken her:

 

Dette kurset tilbys første gang dette skoleåret, og Kulturskolerådet har fått mange gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Kurset, som kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering, har dette skoleåret 25 deltakere fra 23 kommuner og 10 fylker. Blant disse er Anne Mette Johannesen, rektor ved Nittedal kulturskole, og Ole Ludvig Krüger, avdelingsleder ved Bergen kulturskole.

 

Jeg gikk ut fra kurset forrige gang og tenkte: Jeg møter verden på en ny måte. Kurset bidrar til å skape større forståelse for begreper jeg har brukt i mange år, sier Anne Mette Johannesen.

 

– Jeg har fått mer innsikt i min egen mangfoldskompetanse. Det er viktig med et sånt grunnleggende arbeid med seg selv, når vi også blir utfordret på å lage handlingsplaner innen mangfold for egen organsiasjon, sier Ole Ludvig Krüger.

 

Både Johannesen og Krüger bidro på et informasjonswebinaret 20. mars. Det gjorde også Loveleen Brenna, daglig leder i Seema og kursleder i mangfoldsledelse i kulturskolen. Hun informerte blant annet om både kursets ulike moduler og om sertifiseringen.

 

Egen programmodul med "kulturskolestempel"

 

Kurset er et lederutviklingsprogram rettet mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det er etablert en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere.

 

Programmet vil også i 20242025 være samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samtlige samlingene finner sted i Oslo.

 

Samlingene starter i andre halvdel av oktober 2024 og avsluttes i begynnelsen av april 2025. Eksamen gjennomføres i mai 2025.

 

– Fremst på mangfoldsledelse i Norge

 

Norsk kulturskoleråd står ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon av programmet, mens konsulentselskapet Seema står for det faglige innholdet. Til slutt er det Norsk Sertifisering* som leverer akkreditert sertifisering til dem som kvalifiserer for dette.

 

– Seema anser vi som fremst i Norge på mangfoldsledelse. Organisasjonen har levert innsikt og kunnskap til virksomheter i privat og offentlig sektor i over ti år. Seema brenner for å utvikle mangfoldsmodne virksomheter, med ledere som jobber aktivt for å inkludere mangfoldet blant ansatte, og bruke det til verdiskaping, sier Jens Nyland og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd og ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon.

 

Seema tok initiativ til å utvikle norsk standard for mangfoldsledelse i 2016, og i 2018 ble den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201) ferdigstilt. Standarden følger en ISO-mal, og mye av arbeidet til organisasjonen baserer seg på den.

 

> Mer om Seema på seema.no

 

Utbyttet 

 

Kulturskolerådet mener deltakelse i dette lederutviklingsprogrammet vil gi kommunen og kulturskolen kompetanse og verktøy til å

 

  • styrke kulturskolen som samfunnsutviklingsaktør for økt mangfold og inkludering
  • etablere kulturskolen som et ressurssenter for kommunens arbeid med mangfold
  • utvikle kompetanse som kan bidra til å styrke og realisere verdiskapning gjennom mangfold 
  • få økt innsikt i ledelse av mangfold 
  • styrke kommunen i sitt arbeid med visjonen «Kulturskole for alle»

Kulturskolerådet delfinansierer kurset

 

Norsk kulturskoleråd delfinansierer kurset som også er ekstern finansiering. Deltakeravgiften er derfor betydelig subsidiert, men kommune betaler en egenandel.

 

Norsk kulturskoleråd har mangfold, inkludering og innenforskap som ett av sine viktigste satsingsområder. Se nettsida Mangfold og inkludering på kulturskoleradet.no.

 

*) Norsk Sertifisering er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

Les flere nyheter!