Millioner til Inkludering i kulturliv – kulturskoler aktuelle samarbeidspartnere

20.03.2024 Egil Hofsli (tekst) Kulturtanken (foto)
Del på:

Millioner til Inkludering i kulturliv – kulturskoler aktuelle samarbeidspartnere

Det er klart for en ny runde av den statlige tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. 13 millioner kroner ble fordelt i 2023. Årets tilskuddsbeløp er ikke offentliggjort, men trolig skal en større millionsum også i 2024 fordeles på frivillige kulturaktører. Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte. Men en kommunal kulturskole kan være samarbeidspartner for en søker.

 

Viktig: Fra 2024 er tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv finansiert gjennom spillemidlene til kulturformål. Dette medfører endringer i søknadsfristen for tilskuddsordningen, da hovedfordelingen av spillemidler skjer i mai. Det er også gjort endringer i kriteriene og rammene for tilskuddet, samt at Kulturtanken har gått over til et nytt system for søknadsbehandling.

 

De primære endringene er at det nå åpnes for flerårige prosjekt og at det ikke lenger er et krav om samarbeid i forbindelse med prosjekt det søkes støtte til.

 

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte gjennom tilskuddsordningen.

 

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (612 år) og ungdom (1319 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

 

Kulturtanken ser tilskuddsordningen som en essensiell del av sin innsats for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har tilgang til og kan delta i kulturlivet.

 

Mer informasjon og søknadsskjema fins på kulturtanken.no

Søknadsfrist: 15. mai kl. 12.00.

Les flere nyheter!