Fordypningskonferanse 7. mars: Erfaringsdeling i fokus

03.03.2024 Egil Hofsli (tekst) scandichotels.no (foto)
Del på:

Fordypningskonferanse 7. mars: Erfaringsdeling i fokus

Torsdag 7. mars arrangerer Norsk kulturskoleråd fordypningskonferanse i Stjørdal. Målgruppa for konferansen er dem som har mottatt stimuleringsmidler fra ordningen Inkluderende kulturskoler samt relevante samarbeidspartnere som jobber for barn og unges fordypningstilbud.

 

Konferansen vil bestå av både plenumsforedrag og paralleller. Det blir bidrag fra mottakerne av stimuleringsmidler fra ordningen Inkluderende kulturskoler. Det blir besøk av aktuelle innledere med Wolfgang Plagge i spissen, og ikke minst vil konferansedeltakerne få høre fra unge som selv har vært del av fordypningsprogram og som har gått videre med kunsten sin.

 

Gjennom erfaringsdeling og foredrag håper Kulturskolerådet at konferansen vil bidra til at enda flere barn og unge i hele landet får tilgang på bærekraftige fordypningstilbud.

Les flere nyheter!