Kulturskolerådet får NOKU som medarrangør av stor konferanse

21.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Mediastorm (foto)
Del på:

Kulturskolerådet får NOKU som medarrangør av stor konferanse

Konferansen Kulturen som driver for bærekraftige samfunn arrangeres i Bodø 16.–17. oktober 2024. Norsk kulturskoleråd har nå fått med seg NOKU (Norsk kulturforum) som medarrangør av konferansen som er en viktig del av Kulturskolerådets satsing i forbindelse med Bodø2024.

 

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over ti år og markerer at Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024. Merk: Påmelding til konferansen blir mulig på kulturskoleradet.no fra 13. mai 2024.

 

– Norsk kulturskoleråd og NOKU er begge nasjonale organisasjoner som har landets kommuner som medlemmer. Når da muligheten for et samarbeid om denne konferansen bød seg, så begge organisasjonene at dette kunne være et spennende «vinn-vinn»-samarbeid. Med en felles målgruppe, men med ulike perspektiv i forhold til målgruppene, tror jeg dette vil komplettere konferansen på en veldig god måte, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. NOKU samler og deler kunnskap og erfaringer for å styrke den lokale kultursektoren og ønsker å bidra til aktivt og engasjerende kunst- og kulturliv som skaper gode lokalsamfunn og gir mennesker økt livskvalitet (kilde: noku.no).

Konferansen arrangeres på Scandic Havet i Bodø, og altså i forbindelse med Bodø2024. Her inviteres hele Norden til en feiring av lokal kulturarv og lokal kulturbæring. Gjennom en rekke foredrag, parallelle sesjoner og panelsamtaler vil deltakerne få nye perspektiv og kunnskap om kulturens rolle for bærekraftige samfunn.

 

Samfunnet er i rask endring, blant annet med en aldrende befolkning samt småsamfunn som er under press. Dette vil utfordre mange kommuner til å finne nye løsninger for innbyggerne sine.

Derfor legger konferansearrangørene opp til en utforsking av hvordan tradisjon og kulturarv møter innovasjon og nye impulser. En ønsker å synliggjøre hvordan kulturbæring utvikler identitet, stolthet og tilhørighet til eget lokalsamfunn, som igjen skaper håp for fremtiden.

 

36 kommuner i Norge har bidratt i å utvikle retning og innhold for konferansen i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

 

Workshop – A Sense of Time and Place er inspirasjon for konferansen, der barn og unge fra tre nordiske land utforsker og feirer det unike ved sin egen lokale identitet, historie og kulturarv.

 

36 kommuner i Norge har bidratt i å utvikle retning og innhold for konferansen i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

 

Arrangørene håper å se deg på denne konferansen under Bodø 2024, i årets europeiske kulturhovedstad, og de lover at konferansen skal bli en myldreplass på tvers av landegrenser samt en møteplass for erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og inspirasjon.

 

Arrangørene oppfordrer deg til å holde av 16. og 17. oktober 2024 og håper å se deg i Bodø disse dagene. Påmelding er mulig fra 13. mai, på kulturskoleradet.no.

 

Kulturbæring er …

 

Begrepet kulturbæring handler om overføringen av kultur, tradisjoner, verdier og kunnskap fra én generasjon til en annen, eller mellom ulike grupper av mennesker. Kulturbæring er viktig fordi det hjelper samfunn med å bevare sin identitet, historie og verdier. Kulturbæring fungerer som en bro mellom fortid, nåtid og fremtid.

 

Gjennom denne broen kan generasjoner dele visdom, erfaringer og kunnskap som er samlet opp gjennom århundrer. På denne måten sikrer vi at verdifulle kulturelle skikker, fortellinger og kunnskap ikke går tapt, men heller fornyes og tilpasses etter hvert som tiden går. Kulturbæring bidrar også til at samfunnet kan reflektere over sin egen utvikling, identitet og verdier, samtidig som det åpner for dialog og utveksling med andre kulturer.

 

Slik blir kulturbæring ikke bare en mekanisme for bevaring, men også for vekst, fornyelse og forståelse i en stadig mer globalisert verden.

 

> Presentasjon av konferansen samt av prosjektet Kulturbæring og verkstedet/workshopen A sence of time and place (PDF)

 

> Nettside for Kulturskolerådets arrangement under Bodø2024

 

> Bodø2024s nettsted

Les flere nyheter!