Cutting Edge Kulturskole 2024 i Trondheim

Foto fra NTNU-campusen Kalvskinnet.
14.03.2024 Egil Hofsli (tekst) Julie Gloppe Solem/NTNU (foto)
Del på:

Cutting Edge Kulturskole 2024 i Trondheim

Forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2024 arrangeres i Trondheim, 21.22. oktober. Tema for konferansen er Kulturskole i samarbeid – Cutting edge or cutting corners. 22. mars er siste (og utvida) frist for innsending av abstracts (sammendrag) for vurdering. Påmelding åpner i august.

 

Det er Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning som i samarbeid med NTNU arrangerer Cutting Edge Kulturskole 2024. 

 

Forskningskonferansen arrangeres på NTNU, Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet i Trondheim. Informasjon om konferanseavgift m.m. kommer senere.

 

Tilbakemelding på innsendte abstracts gis innen 1. juni. Konferansearrangørene vil legge til rette for at forskning presentert ved konferansen kan gjennomgå fagfellevurdering og bli publisert i egnet tidsskrift eller annen fagfellevurdert publikasjon etter konferansen

 

> Nettside for Cutting Edge Kulturskole 2024

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke samarbeid om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelter og forskningsmiljøer som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

Les flere nyheter!