Ungdom som ressurs: Rapport med anbefalinger

Noen sider av rapporten.
10.06.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Ungdom som ressurs: Rapport med anbefalinger

Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge er i mål. Punktum for prosjektperioden ble satt med en avslutningssamling i mars. Nå er det laget en rapport om prosjektet. Den inneholder også noen anbefalinger om hvordan prosjektet kan og bør følges opp.

 

Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN sto bak denne piloten, som hadde fem midtnorske kommuner som deltakere.

 

Dette er anbefalingene i rapporten:

 

  • Årlige nasjonale samlinger med tema som psykisk helse, utenforskap, mobbing, ungdomskultur m.m.
  • Utarbeidelse av en veileder for et koordinert og medvirkningsbasert kulturarbeid i kommunen
  • Opprettholdelse og videreføring av intensjonsavtalen mellom organisasjoner Kulturtanken, Ungdom og Fritid, UKM, NOKU og Norsk kulturskoleråd

Her finner du rapporten om Ungdom som ressurs i Midt-Norge (PDF)

  

Hovedintensjon: Å få flere med i fritidskulturlivet 

 

Hovedintensjonen med prosjektet har vært å arbeide for og med ungdom som faller utenfor fritidskulturlivet, og se på muligheter for å etablere gode tilrettelagte tilbud. Prosjektets fem deltakerkommuner har gjennom prosjektperioden meldt inn utfordringer knyttet til rekruttering av ungdom og etablering av aktivitetene.

 

Ungdomsmedvirkningen i kommunenes forsøkene har vært praktisert ulikt. Mange ungdommer har sett en verdi i å delta, mens mange også uteblir. Det har også blitt mer synlig for både prosjekteiere og deltakere, at veien fram til etablering av en kultur for ungdomsmedvirkning kan være lang.

 

Viktig delingsarena

 

På avslutningssamling i Stjørdal fikk mange som jobber med ungdom – på ulike arenaer – innblikk i hva de prosjektdeltakende kommunene har fokusert, utført, erfart og lært i prosjektperioden.

 

Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak denne piloten, som har hatt fem midtnorske kommuner som deltakere. Ungdom som ressurs i Midt Norge har satt fokus på inkludering av og utenforskap blant av barn og unge i kommunene Melhus, Steinkjer, Orkland, Røros og Ålesund.

 

På avslutningssamling ble det også produsert en episode til UKMpodden, som nå er publisert på Spotify og Apple Podcasts. I podkasten medvirker UKM-erne Frank Haugseth, Magnus Nordbekk og Tom Andreas Kristensen, som alle har vært bidragsytere inn i prosjektet, inklusive avslutningssamlinga, der UKM Norge også var medarrangør.

 

Podkasten hører du på Apple Podcast og > Spotify

 

> Her kan du se deltakerkommunenes presentasjonsvideoer på Vimeo

 

Program for samling (PDF)

> Omtaler av bidragsytere (PDF)

 

> Les også: Ungdom som ressurs: Avslutningssamling med erfaringsdeling (nyhetssak på kulturskoleradet.no)

Les flere nyheter!