Sju nye kommuner utvalgt til KUL-TUR

img_777.jpg
NYE KOMMUNER UTVALGT: I alt sju kommuner er involvert i andre runde av Nordeaprosjektet KUL-TUR. (Foto: privat)
09.10.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Sju nye kommuner utvalgt til KUL-TUR

OSLO: … og de utvalgte er …: Kongsberg. Kristiansand. Stjørdal. Tromsø. Og til slutt tre kommuner og to kulturskoler i samme spann: Førde, Fjaler og Hyllestad.

 

Disse sju er blant 30 søkere utvalgt til å delta i det kompetanseutviklende Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.

 

Og samtlige utvalgte har takket ja til deltakelse i det treårige programmet som fokuserer kulturskolenes formidling og framføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet. Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, og utviklet i fellesskap med stor verdi for begge parter.

 

De kommunale kulturskolene i Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo var med i første runde av Nordeaprosjektet KUL-TUR, som ble avsluttet i år. Over 300 kulturskolelærere har gjennom denne første runden av Nordeaprosjektet KUL-TUR deltatt i et kursprogram med tema som formidling, fremføring og kulturproduksjon.

 

Oppstart i 2015

 

Fra 2015 starter det nye treårige KUL-TUR-prosjektet, med følgende kulturskoler som deltakere: Kristiansand kulturskole, Kongsberg kulturskole, Stjørdal kulturskole, Tromsø kulturskole, Førde kulturskule og Hyllestad og Fjaler kulturskule (de to sistnevnte kulturskolene deler en «deltakerplass» i prosjektet).

 

– Det må dessverre bli slik at størsteparten av søkerne ikke kommer med i et slikt prosjektet, vi men håper at også disse er interessert i å følge prosjektet gjennom bruk av kompetanse og verktøy som er tilgjengelig gjennom Kulturskolebanken (se kulturskolebanken.no), eventuelt også gjennom kursdager som kan bestilles eller oppleves på våre kurs- og kompetansedager i regi av Norsk kulturskoleråd, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Nordeaprosjektet KUL-TUR.

 

I utvelgelsen har prosjektutvalget vektlagt følgende:

 

  • Å få til geografisk spredning

  • Å få til en blanding av store og små kulturskoler

  • Å sikre at det er en viss størrelse på kommunen/samarbeidet mellom kommuner for å få full effekt og spredning av kompetanseutviklingen gjennom prosjektet

  • Å få med kommuner med kompetansemiljøer i sin nærhet som kan styrke utviklingen lokalt og prosjektet generelt

  • Å sette av minimum én plass til samarbeidende kommuner

  • Å få med kommuner som er tydelig motiverte for å delta og som viser at de vil sette av ressurser til å følge opp prosjektet

  • Å få med kulturskoler med vilje til utvikling på prosjektets fokusområder

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!