– Klar for ny tid og nye oppgaver

img_789.JPG
SAMLET ORGANISASJON: - Det kanskje viktigste som ble oppnådd på Landsmøtet 2014 var at en gjennom de ulike vedtakene har en organisasjon som synes samlet om retning og redskaper for på best mulig måte kunne løfte kvaliteten i kulturskolen, sier direktør Morten Christiansen .
23.10.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Klar for ny tid og nye oppgaver

TRONDHEIM: Takk til alle aktører som deltok på Norsk kulturskoleråds landsmøte - både administrativt og politisk - for et vel gjennomført møte. Optimistisk går vi inn i en ny landsmøteperiode med følgende slagord: "Ny tid, nye oppgaver".

 

Så skriver Morten Christiansen i sin «statusrapport» etter Norsk kulturskoleråds landsmøte. Han vender også blikket framover:

 

«Et landsmøte er gjennomført, og en ny erfaring lagt i direktørens erfaringsbank. La det være sagt med en gang: det er en god erfaring.

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte er organisasjonens øverste organ. Her tas beslutninger om strategi, om fremtid, om hvordan kulturskolerådet skal gjøre seg enda synligere og viktigere i årene som kommer.

 

Årets landsmøte hadde omfattende saker på agendaen. Både den nye rammeplanen og Skaarutvalgets rapport er saker som legger føringer for - og gir utfordringer til - organisasjonen som helhet. Det er derfor en strålende erfaring å ta med seg, den saklige og kloke debatten som ble ført rundt begge sakene.

 

Virksomhetsplanen med Strategi 2020 er også sentral for den videre utviklingen til Norsk kulturskoleråd. I dette dokumentet ønsker man å tydeliggjøre hvilke ambisjoner organisasjonen har fremover. Også her er det gledelig at landsmøtet ønsker å være fremoverlent, se vedtatt virksomhetsmål 1.2.2:

 

Den ledende utviklingsorganisasjonen

 

«Kulturskolerådet skal være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge.»

 

Dette forplikter hele kulturskolerådet fra Finnmark til Agder til å trekke i samme retning. De viktigste redskapene i så måte vil være å ta i bruk anbefalingene som er gitt i Skaarutvalgets rapport.

 

Når det gjelder rammeplanen har landsmøtet også her gitt sin tilslutning til et omfattende perspektivskifte i de norske kulturskolene. Det vil bli både spennende og utfordrende å ta fatt i oppgaven med å utvikle de neste delene av planen: fagplaner og kvalitetsikringssystem.

 

Her vil mange bli involvert. Som jeg har sagt ved flere anledninger tidligere: det vil bli viktig å ta fatt i den praksisen en vet virker, og dermed avslutte noe som ikke virker.

 

Det store VI

 

Å arbeide innenfor perspektivet "Det store VI" vil være avgjørende for at dette skal lykkes, slik at rammeplanen blir et viktig og nødvendig redskap for kulturskolen. Involvering av landets kulturskoleeiere vil være et suksesskriterium for å få fullført og legitimert dette. Utfordringene går herved til alle, om at en allerede nå begynner å preparere kulturskoleeierne rundt i landet. Det er tross alt på bestilling fra landets kommuner at rammeplanen utvikles. Et aktivt skoleeierskap er en nøkkel både i implementerings- og internaliseringsfasen av planen.

 

Det kanskje viktigste som ble oppnådd på Landsmøtet 2014 var at en gjennom de ulike vedtakene har en organisasjon som synes samlet både om retning og redskaper for på best mulig måte kunne løfte kvaliteten i kulturskolen til nye høyder. Dette er et konsensus en må ta vare på i tiden fremover.»

 

Samleside for Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014

 

 

 

Les flere nyheter!