Skaarutvalgets rapport

img_775.JPG
SKAARUTVALGET: Morten Christiansen (f.v.), Elin Kvernmoen, Merete Wilhelmsen (sekretær), Gunnar Skaar (leder), Ragnhild Skille, Åste Selnæs Domaas (sekretær), Ole Jakob Nedrebø.
06.10.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Skaarutvalgets rapport

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har de aller beste forutsetninger for å være nasjonal støtte- og utviklingsorganisasjon for kulturskoleområdet med både egeninitierte og statlige oppdrag på linje med rene statlige nasjonale sentra på opplæringsområdet.

 

Så skrives det i Skaarutvalgets rapport «Ny tid - nye oppgaver», som skal behandles på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Loen 16. og 17. oktober. Utvalget, som er oppnevnt av Norsk kulturskoleråds styre for å se på kulturskolerådets videre oppgaver og rolle, har følgende anbefaling til Norsk kulturskoleråd hva gjelder rådets framtidige rolle som nasjonalt senter:

 

«Det arbeides aktivt for å fremme og styrke Norsk kulturskoleråds status som nasjonalt senter for kulturskoleutvikling og kulturskolerelatert forskning. Så godt som alle kommuner i landet står bak kulturskolerådet og eies av disse. Norsk kulturskoleråd har derfor de aller beste forutsetninger for å være nasjonal støtte- og utviklingsorganisasjon for kulturskoleområdet med både egeninitierte og statlige oppdrag på linje med rene statlige nasjonale sentra på opplæringsområdet.»

 

Gir seks anbefalinger

 

Totalt gir Skaarutvalget i sin rapport seks anbefalinger til Norsk kulturskoleråds landsmøte. Disse omhandler foruten senterrollen blant annet en ny modell for dimensjonering og finansiering av Norsk kulturskoleråds fylkes- og regionvise virksomhet samt at ny rammeplan for kulturskolen er kulturskoleområdets viktigste implementeringsoppgave i årene framover.

 

Hele rapporten er å finne her

 

Skaarutvalget har vært ledet av Gunnar Skaar, som også er sentralstyremedlem i Norsk kulturskoleråd. Med seg i utvalget har han hatt Morten Christiansen (direktør), Ole Jakob Nedrebø (fylkesleder i Sogn og Fjordane), Ragnhild Skille (prosjektleder), Elin Kvernmoen (rådgiver for Hedmark og Oppland). Merete Wilhelmsen (assisterende direktør) og Åste Selnæs Domaas (koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid) har vært utvalgets sekretærer.

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!