Dissimilis fagseminar

img_790.JPG
PLANLEGGER SAMARBEID: Generalsekretær Liv Bakke Kvinlog i Dissimilis og direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.
23.10.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Dissimilis fagseminar

SANDVIKA: Alle kulturskoleansatte og øvrige kommunalt ansatte kan gratis delta på Dissimilis Kompetansesenters fagseminar 22.-23. november i Bærum.

 

Se invitasjon til fagseminar

 

Dette tilbudet er det første resultatet av den dialogen som er innledet mellom Norsk kulturskoleråd og Dissimilis, en dialog som partene håper skal lede til et formalisert samarbeid.

 

"Det umulige gjort mulig"

 

Dissimilis er en organisasjon som med enkeltindividet i fokus skal tilrettelegge kulturelle fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming. Dissimilis Kompetansesenter utvikler kurs som sertifiserer dissimilisinstruktører. Deltakerne på fagseminaret i november vil få et kursbevis for første modul av sertifiseringsprogrammet.

 

"Det umulige gjort mulig" er vignett for fagseminaret, der en skal fokusere det å bli enda flinkere til å arbeide med kulturutøvere med utviklingshemming - med de pedagogiske virkemidler en har til rådighet.

 

Blant annet vil en se på hva det kreative gjør med oss som mennesker. 

 

Kurset koster egentlig 1000 kroner å delta på, men for kommunalt ansatte er det nå altså gratis å delta på.

 

For påmelding og/eller mer informasjon: Kontakt silje@dissimilis.no.

 

Mer om Dissimilis på dissimilis.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les flere nyheter!