Innspill til Statsbudsjettet 2015

img_788.png
img_788.png
22.10.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Innspill til Statsbudsjettet 2015

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert sitt skriftlige innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Der henstiller kulturskolerådet Solberg-regjeringen om å gi stimuleringsmidler til kulturskolene i størrelsesorden 40 mill. kroner, med fokus på ny rammeplan og talentutvikling.

 

Innspillet er adressert Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Der anmoder Norsk kulturskoleråd videre om at rådet - i samarbeid med Kunnskapsdepartementet - får ansvaret for fordelingen av disse stimuleringsmidlene - om de blir en realitet.

 

Kulturskolerådet viser i innspillet til at organisasjonen er den eneste landsomfattende utviklingsvirksomheten som har kulturskole og kulturskoleutvikling som hovedfokus.

 

Det poengteres også at Norsk kulturskoleråds landsmøte, som nylig ble avholdt, bekreftet sin ambisjon om at kulturskolerådet skal være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge.

 

Les hele innspillet fra Norsk kulturskoleråd her

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!