Innstiller på gjenvalg av Sandal

img_776.JPG
Får lede videre? Nils R. Sandal er Norsk kulturskoleråds styreleder i to nye år - om landsmøtet vil som valgkomiteen.
02.10.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Innstiller på gjenvalg av Sandal

LOEN: Nils R. Sandal foreslås gjenvalgt som styreleder, Heidi Hesselberg Løken (bildet t.h.) likeså som nestleder. Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd går inn for kontinuitet i ledervervene i kulturskolerådets sentralstyre. 

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte skal gjøre mange viktige valg i Loen 16.-17. oktober. Blant annet skal nytt sentralstyre velges. Valgkomiteen innstiller følgende hva gjelder Norsk kulturskoleråds sentralstyre for perioden 2015-2016:

 

Innstilling - sentralstyrets leder, nestleder og medlemmer

 

• Leder: Nils R. Sandal (64) fra Gloppen, Sogn og Fjordane (gjenvalg)

• Nestleder: Heidi Hesselberg Løken (54) fra Kongsberg, Buskerud (gjenvalg)

• Styremedlem: Liv Kari Eskeland (49) fra Stord, Hordaland (gjenvalg)

• Styremedlem: Mattias Lundqvist (50) fra Vestby, Akershus (gjenvalg)

• Styremedlem: Marianne Bremnes (50) fra Harstad, Troms (ny)

• Styremedlem: Berit Konstad Graftås (53) fra Røros, Sør-Trøndelag (ny)

• Styremedlem: Gunnar Horn (62) fra Kristiansand, Vest-Agder (ny)

 

I tillegg er Anders Aabø (60) fra Finnøy i Rogaland de ansattes representant i styret per i dag. Denne styrerepresentanten velges av de ansatte i Norsk kulturskoleråd.

 

Innstilling - varamedlemmer til sentralstyret

 

• Første varamedlem: Gro Dalen (52) fra Ålesund, Møre og Romsdal

• Andre varamedlem: Oddbjørn Anders Hagen (61) fra Levanger, Nord-Trøndelag

• Tredje varamedlem: Guri Røsok (49) fra Bø, Telemark

• Fjerde varamedlem: Gunnar Skaar (64) fra Marnardal, Vest-Agder

 

Dalen og Hagen er varamedlemmer til styret også i inneværende periode, mens Røsok og Skaar er nye i denne sammenhengen.

 

Hilde Roald Bern (61) fra Trondheim i Sør-Trøndelag er per i dag personlig vara for ansattes representant i sentralstyret.

 

Innstilling - kontrollkomiteens leder og medlemmer

 

• Komitéleder: Hans-Carl Tveit (60) fra Bergen, Hordaland

• Komitémedlem: Lars Joakim Tveit (45) fra Horten, Vestfold

• Komitémedlem: Sigrun Fostad (47) fra Fauske, Nordland

• Varamedlem: Rigmor Stenvik (60) fra Oslo, Oslo

 

Alle valg gjennomføres på landsmøtets andre og siste dag, fredag 17. oktober.

 

Alle aktuelle landsmøtedokument finner du her

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!