Mill. kr til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift

img_778.JPG
TIL KULTURSKOLEUTVIKLING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Solberg-regjeringen blar opp 18,5 mill. kr til kulturskolen via Norsk kulturskoleråd.
08.10.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Mill. kr til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift

OSLO: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 18,5 millioner på regjeringens statsbudsjettforslag for 2015, hvilket er 624.000 kr mer enn rådet mottar fra staten i innværende år.

 

Dette er penger som skal brukes både til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift.

 

Norsk kulturskoleråd er interesse- og medlemsorganisasjon for 419 norske kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

Flere på samme post

 

Nytt av året er at Norsk kulturskoleråd må dele budsjettpost med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag med disses medlemsorganisasjoner.

 

Deres samlede øremerkede tilskudd er på 7,1 millioner kroner, og dermed er hele post 71 i statsbudsjettetforslagets kapittel 225 økt til 25,6 mill. kr for 2015.

 

Posten har også endret navn til "Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringa" (tidligere "Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler").

 

- Rimelig fornøyd

 

- Norsk kulturskoleråd er rimelig fornøyd med statsbudsjettforslaget for 2015. I dette ligger at regjeringen har sett den omfattende og viktige jobben som kulturskolerådet er i ferd med å gjennomføre i forhold til utvikling og implementering av ny rammeplan for kulturskolene, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd. - Det oppleves gjennom dette en anerkjenning av den klare kvalitetsdimensjonen som ligger i rammeplanen. Her vil både bredde og talent blir fokusert.

 

Christiansen synes også statsbudsjettet er en anerkjenning av de utviklingsprosjektene kulturskolerådet gjennom tiden har gjennomført. - Norsk kulturskoleråd ser dette som et godt signal til organisasjonen for å fortsette arbeidet som en nasjonal utviklingsaktør for de norske kulturskolene. Når man sammenholder dette med satsingen på talenter innen kunstfeltet som signaliseres fra Kulturdepartementet gir statsbudsjettet en viktig retning for kulturskolerådets utviklingsarbeid videre, sier Christiansen.

 

Skuffet over mangelen på stimuleringsmidler til kulturskolen

 

Det er imidlertid med skuffelse Christiansen ser at regjeringen ikke har funnet rom til stimuleringsmidler til kulturskolene i budsjettet.

 

Solberg-regjeringen har avviklet den gratis kulturskoletimen som Stoltenberg-regjeringa innførte, og dermed også den økonomiske støtten til kulturskoletimen.

  

- Kulturskolen er landets viktigste opplæringsarena innen kunst og kultur. Her legges grunnlaget for utvikling av mange talenter i Norge. En skulle gjerne ha sett at dette arbeidet ble gitt en anerkjennelse gjennom ekstra stimuleringsmidler, gjerne med fokus på implementering av ny rammeplan, og en satsing på talentutvikling som harmoniserer med Kulturdepartementets planer. Norsk kulturskoleråd vil gjerne ha en dialog videre med regjeringen i denne saken, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Les Kulturdepartementets pressemelding "30 millionar kroner til Talent Norge" her

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!