Toskedal Fargespill

img_1062.png
ÅPNER KONFERANSE: Stortingspolitiker Geir S. Toskedal. (Foto t.v.: stortinget.no)
15.06.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Toskedal Fargespill

TRONDHEIM: Mange vil delta på konferansen Fargespill - Flere farger, som stortingsrepresentant Geir Toskedal, Kristelig Folkeparti, åpner 29. september. Samtlige deltakerplasser er revet bort, også de ekstra plassene arrangøren klarte å få til.

 

Geir Toskedal har vært stortingsrepresentant siden 2013, og sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Der har han vært saksordfører for kommunalkomiteens behandling av integreringsmeldingen. Toskedal er også KrFs asyl- og innvandringspolitisk talsmann.

 

Les hva Toskedal sier om integreringsmeldingen på krf.no.

 

Mål: Bli bedre på inkludering 

 

Å hjelpe kulturskolen til å bli bedre på inkludering er målet med konferansen Fargespill – Flere farger 2016. Den arrangeres i Trondheim 29. og 30. september, og det er nå fylt opp med deltakere. Men: arrangørene har opprettet en venteliste, hvor du som mangler plass kan bli oppført og så eventuelt på plass om det blir forfall fra allerede påmeldte deltakere.

 

Program finner du her

 

Norsk kulturskoleråd er med som arrangør av konferansen som helst skal begeistre, inspirere, motivere og gi kunnskap om hvordan kulturskolen kan bli en bedre arena for inkludering ved å bruke Fargespill som metode. Arrangørene håper det skal bli Flere Farger-prosjekt (søstermodellen til Fargespill) i flere kommuner.

 

I tillegg til kulturskolerådet utgjøres arrangørgruppa av Stiftelsen Fargespill, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommunale kulturskole og Trondheim kammermusikkfestival.

 

Målgruppa for konferansen utgjøres av kulturskoler, kulturetater, kulturpolitisk nivå, mottaksskoler og asylmottak.

 

Bidragsytere fra flere hold

 

Ikke alle bidragsyterne er på plass, de siste brikkene legges i disse dager. Men Norsk kulturskoleråd mønstrer blant annet to rådgivere i sentrale roller.

 

• Torkel Øien skal være både konferansier og moderator

• Anders Rønningen skal holde foredraget "Det etniske steget"

 

Andre bidragsytere:

 

• Ole Hamre, Sissel Saue, Irene Kinunda og Kjersti Berge - Stiftelsen Fargespill

• Vegar Snøfugl, Trondheim Kammermusikkfestival

• Line Henriksen, Trondheim kommunale kulturskole

• Marit Lian og Hans Petter Vik Sæther, Hemne kommune

• Gerd Staverløkk, Tone Norbeck og Gjert Øren, Oppdal kommune

 

Og det blir kunstnerisk innslag, blant annet utdrag fra forestillinga «Fargespill Trondheim».

 

Fargespillmetodikk

 

Fargespillmetodikken kan du lese mye mer om på fargespill.no.

 

I bunnen for fargespillfilosofien ligger troen på at når en skal skape noe sammen med andre mennesker er følgende suksessformelen: Spør hva de har, i stedet for hva de mangler.

 

Denne metoden, som egentlig er relevant for de aller fleste mellommenneskelige relasjoner, er bærebjelken i prosjektet Fargespill.

 

Fargespillmetodikken bygger på fire søyler:

 

• Kulturelt mangfold som ressurs

• Anerkjennelse.

• Gjensidighet

• Kultur, holdninger og verdier

 

Fargespillhistorien

 

20 mai 2004 åpnet Festspillene i Bergen med det aller første Fargespill. Mer enn 60 barn og unge fra 20 ulike nasjoner sto på scenen, og forestillingen fikk en formidabel mottakelse. Siden 2004 har Fargespill utviklet seg til en rekke multietniske musikalske møter på Vestlandet og ellers i landet.

 

Bak Fargespill stå erfarne aktører fra det norske kulturfeltet: Musikeren og komponisten Ole Hamre, sangeren og pedagogen Sissel Saue, koreografen og pedagogen Hilde Sol Erdal utarbeidet grunnlaget for Fargespillmodellen. Hilde Sol sluttet i prosjektet i 2009 og Elizabeth Guino-o tok over som koreograf.

 

Sammen med barn og unge fra blant annet Nygård skole skaper de musikalske møter som setter spor, både hos dem som deltar og hos publikum. Fargespill er i stadig utvikling som metode, forestilling og organisasjon.

 

Flere farger er altså en søstermodell til Fargespill, der det blant annet stilles lavere krav til framføringsarena. Flere farger-prosjekt kan gjennomføres i regi av kommuner eller andre, men Fargespill vil alltid være medarrangør.

 

 

 

Les flere nyheter!