Idebok 5 - oppdatering

img_1066.jpg
SKRIVER IDÉBOK: Aase-Hilde Brekke skriver bok om performancekunst og tverrfaglig kunstnerisk arbeid. (Foto: privat)
19.06.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Idebok 5 - oppdatering

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd utgir snart bok nummer fem i serien med idébøker. Der handler det om performance og tverrfaglig arbeid. Forfatteren Aase-Hilde Brekke er i innspurten av arbeidet.

 

Idéboka forfattes av den erfarne performancekunstneren og kunstpedagogen Aase-Hilde Brekke, og skal etter planen være på markedet i uke 36 i september. Dette blir tidenes første norske bok om performancekunst og tverrfaglig metodikk i ett.

 

– Hvorfor en idébok om performance og tverrfaglig arbeid, rådgiver Fabiola Charry i Norsk kulturskoleråd?

 

– Gjennom arbeidet med fagplanen for visuell kunst - som skal med i den nye rammeplanen for kulturskolen - ser vi viktigheten av at framtidas kulturskole - i tillegg til å jobbe fagspesifikt - skal utforske og utvikle nye samarbeidsformer der ulike kunst- og kulturuttrykk kan komme til orde på likeverdig basis. Gevinsten for eleven er inkluderingsevne og utvikling av egen identitet. For kulturskolelærere er det viktig for å få flere impulser, og få kollegial støtte og muligheten til fagsamarbeid. 

 

Krevende og spennende skriveprosess

 

Forfatteroppgaven er gitt til Aase-Hilde Brekke, som siden 1992 har jobbet med performancekunst og tverrfaglige crossover-prosjekt i performancegruppa Tarateateret. I tillegg har Brekke undervist i performanceteori ved høgskoler og universitet, og også initiert prosjekt for barn, ungdom og voksne i kulturskoler, grunnskoler, SFO osv.

 

– Jeg har undervist i performancekunst for barn, ungdom og voksne siden 1992, og det er svært gledelig å se at nå er tiden moden for å sette performancekunst på agendaen, også i Norsk Kulturskoleråd. Det gleder meg stort, sier Brekke, som kan fortelle om en krevende, men spennende skriveprosess:

 

– Å skrive en bok er en lang prosess. Med en klar idé og skisse i hodet tok jeg fatt på jobben i fjor og har med jevne og ujevne mellomrom jobbet med manuset. Jeg har arbeidet iherdig for at det hele skal blir informativt, lett å lese og inspirerende. Å skrive en bok handler både om å formulere ord, formidle mening og meninger - og reformulere seg. En må holde en stor prosess i hodet samtidig. Det er nokså intenst fokus og arbeid som skal til for å lande et bokprosjekt, sier Brekke, og fortsetter:

 

Flere målgrupper

 

– Det er flere ting som skjer når en begynner å skrive. En skjønner fort at et manus ikke er en bok. Et manus er en skisse, en bok skal stå der for ettertiden, og da er det viktig å kommunisere med leseren. Og for hvert nytt tema jeg skriver, tenker jeg: «Kan leseren dette fra før? Hva er nødvendig å ta med, og hva er unødvendig?».

 

Ettersom dette er Norges første bok om performancekunst og tverrfaglig metodikk i ett, og sidetallet begrenser sier det seg selv at temaene som omtales kan utdypes ytterligere. Så ja, noen vet sikkert noe fra før, andre vet lite fra før, og denne boken skal kommunisere med begge målgrupper, sier Aase-Hilde Brekke.

 

– Hvordan skal du få boka til å bli nyttig for målgruppa?

 

– I boka presenteres pedagogiske modeller, ideer og viser til gjennomførte prosjekt som lærerne kan kopiere og implementere slik de selv synes passer målgruppen og gruppestørrelsen.

 

Performancekunst er kanskje fortsatt for mange - også i kulturskolen - et nokså fremmed kunstuttrykk. Norsk kulturskoleråds og Brekkes intensjon med boka er å gi historiske eksempler, formidle ideer samt forklare hvorfor og hvordan vår egen samtidskunst har blitt mer og mer performativ.

 

– Det er viktig at både lærere og elever ved kulturskolen kjenner til hvordan en selv kan skape prosjekt som fremmer tverrfaglighet uten å gå på bekostning av fagets egenart, men nettopp fremme de gode, likeverdige samarbeidsprosjekt og slik inkludere forskjellighet og anspore til nysgjerrighet, lytte- og samarbeidsevne samt respekt for andres synspunkt og ideer, sier Brekke.

 

Skriver historisk bok om performancekunst

 

Aase-Hilde Brekke er også i gang med et annet bokprosjekt om performancekunst. Det er en historisk bok om kunstformen. Der tar hun for seg den historiske avantgardens eksperiment som startet allerede på slutten av 1800-tallet, og viser hvordan denne utviklingen i begynnelsen av 1900-tallet totalt endret kunstsynet og utformingen av kunsten for ettertida.

 

Følg med på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk for mer om den nye idéboka som skal utgis i september 2016. Den skal være klar i uke 36 (5.-9. september).

 

 

 

Les flere nyheter!