Nordea-prosjektet KUL-TUR tilbys alle kommunale kulturskoler i Rogaland

2019 Nordea 13.9.png
TILBYS KOMPETANSEPÅFYLL: Nordea-prosjektet KUL-TUR vil i 2020-2021 tilbys kommunale kulturskoler i Rogaland. Ny avtale er inngått mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd, signert av markedsdirektør Paal Sprakehaug i Nordea Bank og direktør Morten Christiansen i kulturskolerådet (bildet nede t.h.).
13.09.2019 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj) Lars Emil Johannessen (foto)
Del på:

Nordea-prosjektet KUL-TUR tilbys alle kommunale kulturskoler i Rogaland

STAVANGER: Alle kommunale kulturskoler i Rogaland er invitert til å delta i Nordea-prosjektet KUL-TUR 2020–2021. Det betyr at 26 kulturskoler kostnadsfritt får sjansen til å heve kompetansen sin når det gjelder produksjon og formidling samt få hjelp til synliggjøring og arbeid med entreprenørskap.

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR er et samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd, og fredag 13. september ble Rogalands kulturskoleledere informert om tilbudet. Det skjedde på et kulturskoleledermøte i Stavanger.

 

Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fire kursdager og fem prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv.

 

På kursdagene får deltakerne lære av blant andre kommunikasjonsrådgiver Sigrun Agøy Engum i Amnesty Norge, lærer og studieleder Jonas Aakre – som også er daglig leder ved Emergence School of Leadership, en privat fagskole i Oslo som utdanner prosjektledere, og Mattias Carlsson og Tore Sergei Myklebust, som gjennom StarWorks produserer sceneproduksjoner i tillegg til å levere innhold for tv og event.

 

Styre kulturskolenes kompetanse

 

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. Nå er en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

 

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Nytt element i avtalen: Entreprenørskap

 

I tråd med Nordeas nye strategi er entreprenørskap tatt inn i den nye avtalen, med tanke på at det blir en del av undervisningen i kulturskolene gjennom ulike aktiviteter.

 

Tidligere har kulturskoler fra hele landet kunnet søke om deltakelse i Nordea-prosjektet KUL-TUR, og (cirka) fem har fått muligheten i gangen. Nå får altså hele 26 kulturskoler en eksklusiv mulighet til å delta i kursprogrammet samtidig. Disse har fått 15. oktober som frist for å melde seg på.

 

Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea inneholder fortsatt flere initiativ som dekker hele landet. Blant annet nettstedet kulturskolebanken.no - ei verktøykasse for kulturproduksjoner, "Talent møter mentor"-prosjektet og kulturskolepris/-stipend.

 

Støtte fra fylkesavdelinga til mindre kulturskoler

 

Styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland ønsker at alle kulturskolene i fylket får muligheten til å avslutte Nordea-prosjektet KUL-TUR med en større produksjon. For de minste kulturskolene kan dette være vanskelig å få til alene. Prosjektet vil derfor bidra med midler og/eller kompetanse slik at noen av de minste kommunene kan samarbeide om sine avslutningsforestillinger.

Les flere nyheter!