Stort kulturprosjekt med stor kulturskoleinvolvering imponerte kulturministeren

2019 Gnist 13.9.png
BEGEISTRA MINISTER: Den storstilte kultursatsinga i Nittedal begeistra svært mange premiepublikummere - inkludert kulturminister Trine Skei Grande (innfelt bilde). (Foto: Tanja Steen/Akershus fylkeskommune)
13.09.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stort kulturprosjekt med stor kulturskoleinvolvering imponerte kulturministeren

NITTEDAL: Nittedal kulturskole har vært et viktig lokalt ressurssenter og en aktiv samarbeidspart i prosjektet som har ledet fram til forestillinga «Gnist – en musikalsk anastrofe». Den lot kulturminister Trine Skei Grande seg kraftig begeistra av, da hun overvar premieren denne uka.

 

Prosjektet ble initiert i 2018, av Norsk kulturskoleråd region øst (nå Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken), Den kulturelle skolesekken (DKS) i Akershus og UKM Akershus, som har formalistert sitt samarbeid gjennom en avtale. Så er prosjektet i praksis gjennomført av lokale, nittedalske krefter: kulturskole, grunnskoler, frivillig kulturliv, kulturhus, DKS, UKM og profesjonelle kunstnere.

 

 Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken er med på en spennende pilot som prøver ut hvordan viktige offentlige aktører kan samarbeide om å forsterke barn og unges muligheter til å delta i kulturelle aktiviteter på tvers av skole og fritidsaktiviteter. Det er viktig at nye former for samarbeid prøves ut lokalt. Samarbeidet i Nittedal resulterte i en tankevekkende forestilling som peker på utfordringer med klima og dystopiske framtidsutsikter, sier Ole Thomas Evensen (bildet), styreleder i Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken.

 

 GNIST-forestillingen er et resultat av et samskapingsprosjekt, hvor barnas ideer ligger til grunn for en kunstnerisk prosesss. Måten disse ideene har blitt ivaretatt og videreforedlet på av alle samarbeidspartene er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner, sier Rut Jorunn Rønning (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Rønning var tilknytta kulturskolerådets regionavdeling da prosjektet ble initiert.

 

Samarbeidsprosjektet har pågått i ett år, og 300 nittedalselever har vært medskapende. Arne Berggren har vært regissør og Hasse Hjortek har komponert musikk.

 

Se en større reportasje om prosjektet på nettstedet akershus.no her

 

Se også prosjektets eget nettsted: gnist.info

 

– Tar opp klimasaken på en fin måte

 

Kulturminister Trine Skei Grande lot seg overbevise da hun overvar premieren på «Gnist».  – Jeg har vært i valgkamp og var kjempesliten før jeg kom hit i kveld, men jeg kjenner nå at dere har gitt meg energien tilbake. Tusen takk for det, sa en gledesstrålende kulturminister ifølge nettstedet akershus.no til de involverte etter endt premiereforestilling.

 

Tematikken i forestillingen går rett i kjernen på et tema som opptar de fleste unge i dag: Kampen for å redde jordkloden vår.  – Dere har tatt opp et kjempeviktig tema på en veldig fin måte, både i tekstene dere har laget og hvordan dere fremstiller det alvorlige som skjer med kloden vår, sa kulturministeren. – Det var veldig rørende, og vi voksne gråt litt der oppe i radene, fordi vi syntes dere så godt viste frem hvor viktig det er å ta vare på kloden vår.

 

Samarbeid som drivkraft

 

Motivasjonen bak prosjektet har vært å få i gang et samarbeid i stor skala mellom ulike kulturaktører, skoler, elever og lærere. Med veiledning fra profesjonelle kunstnerne, lærere i kulturskolen og andre lokale krefter har utvalgte skoler og trinn i Nittedal gjennom skoleåret 2018/19 skapt kreativt materiale som til slutt har blitt satt sammen til en forestilling.

 

Leder for Den kulturelle skolesekken i Akershus, Cathrine Haakonsen, sier til akershus.no at hun håper pilotprosjektet Gnist kan være interessant for flere å kopiere, om enn i mindre skala.  

 

Verdsettelse av barns kreativitet

 

Kulturskolerektor i Nittedal, Anne Mette Johannesen, har vært tett på hele «Gnist»-prosessen og sier til akershus.no at det viktigste har vært at barnas ideer har blitt løftet opp på et profesjonelt nivå, og at deres kreative og estetiske uttrykk har blitt tatt på alvor.

 

– Ved å foredle og utvikle dette uttrykket, og la profesjonelle sammen med amatører fremføre sanger med barnas egne tekster, lar vi barn og unges egne stemmer bli hørt, mener Johannessen til akershus.no.

 

–Når ulike organisasjoner samarbeider skulder ved skulder, og alle oppgaver på, rundt og bak scenen er like viktig for at hele produksjonen skal blir bra, så tror jeg at det skaper gode relasjoner og at vi gjør hverandre gode. Vi legger grunnlaget for mange nye samarbeidsprosjekt i framtiden. Kultur er virkelig brobyggende i samfunnet, sier kulturskolerektor Anne Mette Johannesen i intervjuet med akershus.no.

Les flere nyheter!