Søkere med bachelor i praktiske og estetiske fag sikres adgang til PPU – fram til 2025

17.09.2019 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Søkere med bachelor i praktiske og estetiske fag sikres adgang til PPU – fram til 2025

TRONDHEIM: Fram til 2025 er søkere med bachelor i praktiske og estetiske fag sikra adgang til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det er et krav om minimum karakter C på bachelorgraden.

 

Denne muligheten – som mange kulturskolelærere kan ha nytte av  er omtalt i Kunnskapsdepartementets nye strategi, Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Strategien kom i september 2019, og der vises det til endringen i PPU-forskriften fra 2015. Endringen i PPU-forskriften ble vedtatt 19. desember 2018.

 

Tilbudet om adgang til PPU for den nevnte søkergruppa gjelder til og med våren 2025. PPU er et krav blant annet for fast tilsetting i grunnskolen.

 

Ta kontakt med aktuell lærerutdanningsinstitusjon for mer informasjon.

 

Du finner mer informasjon på lovdata.her

 

Kontaktpersoner i Norsk kulturskoleråd:

Les flere nyheter!