Møte om økt satsing på samiske kulturfag i gang

Innledningsforedrag ved Asta Balto.
Innledningsforedrag ved Asta Balto.
01.06.2022 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Møte om økt satsing på samiske kulturfag i gang

GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO: Et møte om økt satsing på samiske kulturfag i og gjennom kulturskolen arrangeres i Kautokeino denne uka. Det er Norsk kulturskoleråd som har initiert møtet.

 

Invitasjon til deltakelse på møtet, som arrangeres på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, ble sendt til samiske kultur- og kompetansemiljø samt til en rekke enkeltpersoner som Kulturskolerådet tror kan gi gode innspill til hvordan økt satsing på samisk kultur i og gjennom kulturskolen kan skje.

 

Blant de første (se bildekollasjen) som sa ja til å bidra i denne sammenhengen er

 

  • Asta Balto, professor emeritus, Samisk høgskole
  • Marie Kvernmo, Guovdageaidnu/Kautokeino (tidligere rektor, Guovdageainnu kulturskuvla/Kautokeino kulturskole)
  • Irene Nordhaug Hansen, prosjektleder, Sámi Nuoraid Lávdi/Samisk UngScene
  • Brita Triumf, informasjonsleder, Beaivváš Sámi Našunálateáhter/Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
  • Viktor Bomstad, lærer, Norges musikkhøgskole
  • Annie Marie Buljo, prosjektleder, Samisk i Osloskolen

Senere har følgende kommet til: Ida Marie Brandsfjell (Røros kommune), Liv Synnøve Gåsmo (Snåsa kulturskole), Mattias Harr (Hamarøy kommune), Pål Jentoft Johnsen (Tromsø kommune), Ebba Joks (Tana kulturskole), Monica Karlstad (Målselv kulturskole), Sissel Marjá Oskal (Sameskolen i Troms), Herborg Rundberg (Kulturskolen i Tromsø), Rut Solveig Steinsland (Oslo kulturskole) og Per Anders Store (Sør-Varanger kulturskole). 

 

Totalt er det 20 deltakere på møtet i Kautokeino onsdag og torsdag denne uka, inklusive Kulturskolerådets fire involverte medarbeidere (se hvem disse er nederst i artikkelen).

 

Samskaping av nye prosjekt og praksiser

 

«I Norge har vi et spesielt ansvar for urbefolkningen, og dette har i altfor liten grad blitt fokusert innen kulturskoleområdet. Vi erkjenner at det er et stort og til nå lite realisert potensiale for at samiske kulturfag og -uttrykk kan prege kulturskolen i større grad, over hele landet», skrev Kulturskolerådet i invitasjonen.

 

Der be det også vist til at den sittende regjeringa i Hurdalsplattformen vektla at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter og at den vil gjennomføre et krafttak for et nasjonalt samisk kulturløft med satsing på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.

 

Norsk kulturskoleråd håper at det i møtet i Kautokeino kan oppstå muligheter for samskaping av nye prosjekt og praksiser.

 

Innledningsforedrag ved Asta Balto

 

Programmet i Kautokeino innledes med et foredrag av Asta Balto, professor emeritus ved Samisk høgskole. Deretter følger en (selv)presentasjonsrunde av møtets deltakere, gjennom situasjonsgjengivelser og fortellinger.

 

Og så skal en jobbe over to dager med de fire prosessmålene:

 

  • Identifisere problemet. Gjennomgang av fortellingene og diskusjon rundt ulike problemstillingene som har kommet opp.
  • Sette opp prioriterte problemstillingene å jobbe videre med.
  • Inspirasjon til løsninger. Hvordan skal vi jobbe sammen for å jobbe videre med problemene få mer kunnskap og finne gode løsninger?
  • Prioriterte arbeidsmål framover.

Terje Lindberg (bildet), nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, er møtets prosessleder og har et spesielt ansvar for å legge til rette for gode dialoger. I tillegg deltar Kulturskolerådet med FoU-leder Anders Rønningen og rådgiverne Hege Ivangen-Hagedal og Merete Wilhelmsen.

Les flere nyheter!