Fylkesvise erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen

15.06.2022 Egil Hofsli (tekst) Kenny Eliason/Unsplash (foto)
Del på:

Fylkesvise erfaringsdelingssamlinger om fordypningsarbeid i kulturskolen

TRONDHEIM: Høsten 2022 arrangerer Norsk kulturskoleråd åtte fylkesvise erfaringsdelingssamlinger med fokus på fordypningstilbud i kulturskolen. Samlingene er ledd i arbeidet med å spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i de kulturskolene som tidligere i vår fikk midler fra ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler støtter Sparebankstiftelsen DNB de neste to årene fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. I mai ble det klart hvilke 24 tiltak som får stimuleringsmidler gjennom ordningen. På høstens erfaringsdelingssamlinger vil representanter for tiltak som fikk stimuleringsmidler stille som bidragsytere.

 

Målgruppene for samlingene er aktører i praksisfeltet i det helhetlige opplærings- og utdanningsløpet. Det vil si ansatte ved kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler samt innen det frivillige organisasjonslivet. Men også andre som finner fordypningsarbeid i kulturskolen interessant kan delta som observatører.

 

Disse samlingene er også viktige tiltak i gjennomføringen av Norsk kulturskoleråds strategi «Fordypning med mangfold», der målene er at strategien skal bidra til

 

  • barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de bor
  • å skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med en nasjonal forankring
  • å sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til kulturskolenes fordypningsprogram

Erfaringsdelingssamlingene høsten 2022 (oppdateres med mer info innen kort tid)

Fylke

Dato

Sted

Innlandet

24. okt.

Gjøvik

Trøndelag

25. okt.

Trondheim

eller Stjørdal

Vestfold og

Telemark

27. okt.

Porsgrunn

Møre og

Romsdal

28. okt.

Ålesund

Vestland

4. nov.

Bergen

Viken

7. nov.

Bærum

Rogaland

8.nov.

Stavanger

eller

Sandnes

Nordland /

Troms,

Finnmark og

Svalbard

9. nov.

Nettsamling

 

 

Les flere nyheter!