Feilregistreringer gir upålitelig GSI-statistikk: Nedgangen ikke så dramatisk

2018 GSI-feil 16.1.png
STATISTIKK-KRØLL: Faksimile fra artikkel på kulturskoleradet.no 9. januar 2018. (Foto: kulturskoleradet.no)
16.01.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Feilregistreringer gir upålitelig GSI-statistikk: Nedgangen ikke så dramatisk

TRONDHEIM: Feilregistreringer gir fortsatt upålitelig, offentlig statistikk om kulturskolen.  Nedgangen i antall elevplasser er ikke så dramatisk siste skoleår som den nyeste GSI-statistikken viser. Men trenden de siste årene er tilsynelatende likevel en tydelig nedgang i antall elever og elevplasser siden "toppåret" 2011-2012.

 

I Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) - som Utdanningsdirektoratet står bak - fins en omfattende mengde data om både kulturskolen, grunnskolen og voksenopplæringa i Norge. I GSI fins statistikk om landets kommunale kulturskoler fra skoleåret 2001-2002 og framover.

 

Betydelig mindre nedgang enn GSI-tallene viser

 

I forrige uke ble GSI-statistikken omtalt på nettstedet kulturskoleradet.no i forbindelse at tall for skoleåret 2017-2018 var offentliggjort. Statistikken forteller om nedgang både hva gjelder elev- og elevplasstall. Spesielt markant var elevplassnedgangen fra 2016-2017 til 2017-2018. GSI-statistikken sier at 3.500 elevplasser ble borte i løpet av dette året. Trolig er sannheten en annen: Nedgangen er nok betydelig mindre, om det i det hele tatt er en nedgang fra 2016-2017 til 2017-2018.

 

For etter at artikkelen om de nye GSI-tallene ble publisert, har Norsk kulturskoleråd både blitt tipset om og selv funnet feil som langt på vei sier at nedgangen trolig er svært beskjeden.

 

Kulturskolerådet skuffet over statistikkvaliteten

 

- Kulturskolerådet har ikke ressurser til å gå igjennom alle kulturskoleledernes føringer i GSI-statistikken - og kvalitetssjekke disse. Derfor ønsker vi heller ikke å henge ut kulturskolene som er skyld i de største og mest iøynefallende feilføringene. Men det er med skuffelse vi igjen må erkjenne at GSI-statisikken fortsatt ikke er den pålitelige statistikken Norge bør ha for skoleslaget kulturskole, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Det er en kjensgjerning at feilføringer var svært mange i GSI-statistikkens tidligste år (kulturskoletall ble registrert i GSI første gang i 2001-2002, red.anm.). Mengden feilføringer har nok blitt færre, men store feilføringer skjer altså fortsatt, og ingen alarmklokke ringer når antallet elevplasser i en kommune plutselig stiger eller synker med mange hundre prosent.

 

Trenden er trolig korrekt

 

- Tross store feilføringer og svakheter ved GSI-statisikken, er det trolig riktig at både elev- og elevplasstall har gått nedover siden de høyeste tallene ble registrert i 2011-2012. Men neppe så mye som GSI-tallene skal ha det til, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

  • I 2011-2012 var det i GSI registrert 110 432 elever og 125 031 elevplasser.
  • I 2017-2018 er tilsvarende GSI-tall 98 777 og 120 458.
  • Det er en nedgang på 10,5 prosent hva gjelder elever, 3,7 prosent hva gjelder elevplasser. 

Ventelista til kulturskoleplass er i følge GSI-tallene tilnærmet uendret i lengde de tre siste årene. Dette skoleåret er det 24 366 som venter på et kulturskoletilbud i Norge. Forrige skoleår var tilsvarende tall 24 465. På det meste - i 2011-2012 - var tilsvarende GSI-tall 28 269.

 

Sammensatt årsak

 

Årsaken til nedgangen i elev- og elevplasstall er trolig sammensatt, og årsaken er også ulikt sammensatt fra kommune til kommune.

 

Det er et faktum at antallet barn og ungdommer går ned i mange kommuner, selv om det totale antallet grunnskoleelever har steget noe de siste årene. Elever/elevplasser som blir borte i små-/utkantkommuner blir ikke nødvendigvis erstatta i samme tempo og grad av nye elevplasser i større (by)kommuner.

 

– Likeså betyr kommunal mulighet og vilje til å bruke penger på kulturskolen noe. Det kan tenkes at nivået på skolepengesatsen har noe å si. Denne varierer mye fra kommune til kommune, sier Morten Christiansen (bildet t.h.), direktør i Norsk kulturskoleråd, og nevner enda en viktig delårsak: – Kulturskolenes evne til å tilby attraktive tilbud, spiller også inn - i ei tid der konkurransen om barn og unges tid og oppmerksomhet er større enn noen gang. 

 

Veien til GSI-tallene for kulturskolen

 

Du finner GSI-statistikken her

 

  • Når du har klikket deg dit, velger du først Åpne GSI i menyen til venstre på sida.
  • Deretter velger du målform og klikker Åpne GSI-knappen.
  • Når neste skjermbilde åpner seg skifter du fra Grunnskole til Kulturskole øverst til venstre. Da er du inne i GSIs kulturskoleområde, hvor du finner statistikk om veldig mye knytta til kulturskolen - både på lands-, fylkes- og kommunenivå.

Les flere nyheter!