Laveste elevtallet på 16 år - markant nedgang i antall elevplasser

visuell kunst-01.jpg
FÆRRE KULTURSKOLEELEVER: Ifølge GSI-statistikken er elevtallet i kulturskolen 98 777 ved starten av skoleåret 2017-2018, drøyt 1 200 færre enn året før.
09.01.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Laveste elevtallet på 16 år - markant nedgang i antall elevplasser

TRONDHEIM: For sjette skoleåret på rad krymper det totale antallet elever i kommunale kulturskoler. Ikke siden 2001-2002 har antallet registrerte elever i kulturskolen vært lavere enn nå. Siden forrige skoleår er det også en markant nedgang i antall elevplasser. 

 

Dette er å lese ut av kulturskolestatistikken i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Tall for inneværende skoleår viser at antallet kulturskoleelever nå er 98 777, drøyt 1 200 færre enn i 2016-2017.

 

Ti prosent færre kulturskoleelever

 

Bare det første året denne statistikken ble utarbeidet var elevtallet lavere, da var tallet 98 153. Høyest var elevtallet i 2011-2012, da ble det registrert 110 432 kulturskoleelever. Siden har elevtallet sunket hvert år. Og i 2017-2018 er det drøyt ti prosent færre elever i kulturskolen enn det var i "toppåret".

 

Ventelista til kulturskoleplass er tilnærmet uendret i lengde de tre siste årene. Dette skoleåret er det 24 366 som venter på et kulturskoletilbud i Norge. Forrige skoleår var tilsvarende tall 24 465. På det meste - i 2011-2012 - var tilsvarende tall 28 269.

 

3 500 færre elevplasser

 

Ser vi på antallet elevplasser (én elev kan ha flere kulturskoletilbud) har utviklinga vært annerledes i årenen siden slike tall ble registrert første gang, i 2006-2007. Bortsett fra første året (116 456) har elevplasstallet svingt mellom drøyt 121 000 og 125 000. Men aldri har nedgangen vært så markant som fra forrige skoleår til dette skoleåret: 123 967 plasser har krympet til 120 458, en nedgang på drøyt 3 500 plasser.

 

Når det gjelder ventelista til elevplasser, har den økt med cirka 500 fra forrige skoleår til dette skoleåret: 30 829 har blitt til 31 331. På det meste, i årene 2009-2010 til 2012-2013 var det over 40 000 på ventelista til elevplasser i den kommunale kulturskolen i Norge.

 

Mer kompleks og mer korrekt

 

I GSI - som Utdanningsdirektoratet står bak - fins en omfattende mengde data om både kulturskolen, grunnskolen og voksenopplæringa i Norge. I GSI fins statistikk om landets kommunale kulturskoler fra skoleåret 2001-2002 og framover til i dag.

 

Statistikken har med årene blitt mer kompleks - og gir også høyst sannsynlig i dag et mer korrekt bilde av situasjonen enn den gjorde tidligere. Norsk kulturskoleråd kjenner til at det i de tidligste årene var ulik praksis for registrering av faktatall i landets kulturskoler, noe som førte til at også elevtall og elevplasstall ble registrert på feil måte i mange kommuner.

 

Sammensatt årsak

 

Årsaken til nedgangen i elev- og elevplasstall er trolig sammensatt, og årsaken er også ulikt sammensatt fra kommune til kommune. Det er et faktum at antallet barn og ungdommer går ned i mange kommuner, selv om det totale antallet grunnskoleelever har steget noe de siste årene. Og elever/elevplasser som blir borte i små-/utkantkommuner blir ikke nødvendigvis erstatta i samme tempo og grad av nye elevplasser i større (by)kommuner.

 

– Likeså betyr kommunal mulighet og vilje til å bruke penger på kulturskolen noe. Det kan i denne sammenheng tenkes at nivået på skolepengesatsen har noe å si. Denne varierer mye fra kommune til kommune, sier Morten Christiansen (bildet t.h.), direktør i Norsk kulturskoleråd, og nevner enda en viktig delårsak: – Kulturskolenes evne til å tilby attraktive tilbud, spiller også inn - i ei tid der konkurransen om barn og unges tid og oppmerksomhet er større enn noen gang. 

 

Veien til GSI-tallene for kulturskolen

 

Du finner GSI-statistikken her

 

  • Når du har klikket deg dit, velger du først Åpne GSI i menyen til venstre på sida.
  • Deretter velger du målform og klikker Åpne GSI-knappen.
  • Når neste skjermbilde åpner seg skifter du fra Grunnskole til Kulturskole øverst til venstre. Da er du inne i GSIs kulturskoleområde, hvor du finner statistikk om veldig mye knytta til kulturskolen - både på lands-, fylkes- og kommunenivå.

Les flere nyheter!