Også kulturskole fikk plass i den blågrønne plattformen

2017 Plattformen 15.1.jpg
OMTALER KULTURSKOLEN: I den blågrønne politiske plattformen er det blitt plass også til å mene noe om kulturskolens rolle i framtidas Norge. (Foto: Høyres kommunikasjonsavdeling)
15.01.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Også kulturskole fikk plass i den blågrønne plattformen

JELØYA: Regjeringen vil gi flere barn mulighet til å delta på et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas.

 

Les hele den nye regjeringsplattformen

 

Sånn heter det i den nye politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Søndag presenterte de tre partiene sin felles plattform, der kulturskole er omtalt – under kapitlet 11 - Kultur (ikke 12 – Kunnskap, som mange kanskje ville finne mer naturlig, red.anm.).

 

Slik skrives det under avsnittet Barne- og ungdomskultur:

 

«Regjeringen mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk.

 

Regjeringen vil gi flere barn mulighet til å delta på et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas.

 

Regjeringen vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.

 

Regjeringen vil:

 

  • Legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.
  • Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.
  • Styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.
  • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
  • Sikre en fortsatt god Frifondordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.

Les flere nyheter!