Utvalg vil bidra til nasjonal kartlegging av kvaliteten på musikklokaler

22.01.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utvalg vil bidra til nasjonal kartlegging av kvaliteten på musikklokaler

OSLO: Norsk kulturskoleråd er representert i et utvalg oppnevnt for å arbeide for å høyne og sikre kvaliteten på musikklokaler i Norge. Utvalget hadde sitt første møte nå i januar. Høyt på utvalgets agenda står ønsket om å bidra til en nasjonal kartlegging av tilstanden i landets musikklokaler.

 

Utvalget påpeker at det mangler en helhetlig, nasjonal oversikt over lokaler som brukes til øving og framføring av musikk. Som en innledning til en slik kartlegging initierte utvalget et pilotprosjekt i Eidsvoll kommune. Formålet var å prøve ut en prosjektmodell. Resultatet av undersøkelsen ble presentert på utvalgets januarmøte.

 

Rådgiver Bård Hestnes representert kulturskolerådet 

 

Rådgiver Bård Hestnes er kulturskolerådets mann i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler. Utvalgets mandat er i kortform som følger:

 

«Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler skal arbeide for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter. Utvalget skal bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå».

 

Det var styret i Norsk musikkråd som sist høst oppnevnte nytt utvalg for musikklokaler. Utvalgets sammensetning ser du nederst i artikkelen. Norsk kulturskoleråd var representert i utvalget også i forrige toårsperiode, også da ved Bård Hestnes (bildet t.h.).

 

Rom for spilleglede er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles arbeid med lokaler til musikkformål. Utvalg for musikklokaler er en viktig bestanddel i dette arbeidet. 

 

 

Utvalgets medlemmer

 

 • Jon G. Olsen, Musikkens studieforbund (leder)
 • Jan Ola Amundsen, NASOL
 • Unni Færøvik, Norsk musikkråd
 • Aleksander Haugen, Norsk jazzforum
 • Ketil Havgar, Musikkutstyrsordningen  
 • Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd
 • Jonas Høgseth, BandOrg/AKKS
 • Trond Eklund Johansen, Hedmark og Oppland musikkråd
 • Tore Kloster, Ung i Kor/Koralliansen                   
 • Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps Forbund
 • Hans Ole Rian, Musikernes fellesorganisasjon
 • Hege Knarvik Sande, Norsk kulturforum
 • Mariann Skjerdal, Norske Konsertarrangører
 • Iver Waage, Oslo musikkråd
 • Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd (utvalgets sekretær)

Les flere nyheter!