Kulturskoledagene 2017-2018: Siste runde denne uka

2018 Kulturskoledagene Hamar 3.1.png
TO ARRANGEMENT: Denne uka arrangeres Kulturskoledagene både på Hamar og i Kristiansand. Bildene er fra arrangementet på Hamar.
03.01.2018 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Kulturskoledagene 2017-2018: Siste runde denne uka

HAMAR/KRISTIANSAND: Kulturskoledagene-sesongen 2017-2018 avsluttes med to arrangement denne uka, henholdsvis på Hamar 3. og 4. januar og i Kristiansand 4. og 5. januar. "Samarbeid om elevens læring" er hovedoverskrift for Kulturskoledagene 2017-2018.

 

Presentasjoner o.l. fra Kulturskoledagene 2017-2018 finner du her

  

  • Felles hovedoverskrift for Kulturskoledagene 2017-2018 er "Samarbeid om elevens læring". Dette viktige temaet skal belyses gjennom plenums- og gruppeforedrag, verkstedkurs og gruppediskusjoner.
  • Kulturskoledagene 2017-2018 er siste sesong i en treårssyklus der disse arrangementene "går i takt" med implementeringen av den nyeste utgaven av rammeplanen for kulturskolen (2016). Kulturskoledagenes målgruppe er derfor fortsatt kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger.
  • Einar Øverenget (filosof, forfatter og foredragsholder), Mattias Øhra (høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge), Tuomo Haapala (musiker, komponist, dirigent, regissør) skal alle holde plenumsforedrag.
  • Parallell sesjon for diskusjon og kunnskapsdeling under vignetter som "Breddeprogram", "Fordypningsprogram" og "Kulturskolen for framtida".
  • Parallell sesjon for presentasjon av gode eksempler på samarbeid til beste for kulturskolens elever, under vignetten "Suksesshistorier fra virkeligheten".
  • Parallell sesjon med verkstedkurs, under vignetten "Kunstner og pedagog". Her blir det verkstedkurs innen musikk (flere kurs), visuell kunst, skapende skriving, teater og dans. Her blir det til lokale tilpasninger både hva gjelder kursledere og -innhold.

Kulturskoledagene-arrangementene i 2017-2018

 

*) Kulturskoledagene Vest var i år sammenkoblet med Skolemøtet for Rogaland (i Stavanger) 17. november.

 

Programendring: Lystad erstatter Sørensen

 

Ved fire av årets arrangement skulle Anne Gabrille Sørensen holde foredrag eller lede verkstedkurs. Hun har dessverre blitt nødt til melde forfall. Hennes oppgaver - med uendret fokus - overtas av Gro Lystad (bildet t.h.). Hun har mye erfaring fra teaterarbeid i mange ulike roller, blant annet som regissør og instruktør.

 

Mer om tidligere arrangement og Kulturskoledagene generelt

Les flere nyheter!