Nasjonalt fagseminar med forskingsrapport om kulturskolen som grunnlag

07.11.2019 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Nasjonalt fagseminar med forskingsrapport om kulturskolen som grunnlag

OSLO: Med utgangspunkt i forskingsrapporten Telemarksforsking og NTNU har levert som kunnskapsgrunnlag for den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, arrangerer Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og KS et nasjonalt fagseminar 10. desember 2019 i Oslo.

 

Forskingsrapporten Kultur + skole = sant ble tidligere i høst overlevert Kunnskapsdepartementet. Rapporten som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU, er en essensiell del av kunnskapsgrunnlaget som Kunnskapsdepartementet skaffer seg om kulturskolen i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, der en styrket kulturskole skal være et sentralt tema.

 

Fagseminarets formål

 

Kultur + skole = sant er en omfangsrik forskingsrapport, som Norsk kulturskoleråd og de øvrige seminararrangørene synes at kulturskolefeltet bør benytte seg av, som oppspill for å drøfte sentrale element ved hva kulturskolen skal være i framtida.

 

Formålet med fagseminaret er derfor å gi kulturskolefeltet hjelp til å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget, respondere på dette samt drøfte sentrale forhold med utgangspunkt i dette regionalt og lokalt.

 

Målgruppa for fagseminaret er det kommunale kulturskolefeltet – ved kulturskoleledere og -eiere samt politikere, og kulturskolenes lokale samarbeidsparter, også innen UH-sektoren.

 

To hovedpunkt skal drøftes og belyses

 

På dagseminaret i Oslo, som arrangeres på Nationaltheatret konferansesenter - vil Telemarksforsking presentere sentrale element fra forskingsprosjektet og -rapporten.

 

Det er særlig to hovedpunkt arrangørene ønsker å drøfte, og som flere innlegg vil innlede til:

 

a) Kulturskolens rolle og oppgaver i det kommunale tjenestetilbudet.

b) Kompetanse i kulturskolen.

 

Refleksjonsspørsmål, med henvisning til relevante funn fra kunnskapsgrunnlaget vil bli lagt ut på forhånd.

 

Kan delta også fra regionale samlinger

 

Seminaret vil bli arrangert i og ledet fra Oslo, og strømmes til alle som vil se og høre. Videre organiserer det flere regionale samlinger rundt om i landet, der en kan følge det som presenteres i Oslo og der prosessveiledere vil lede dialoger og samle innspill.

 

Informasjon om hvor det blir slike samlinger kommer i ny nyhetssak på kulturskoleradet.no i forbindelse med at påmelding også blir mulig på samme nettsted medio november – trolig i uke 46.

 

Etter arrangementet blir det organisert muligheter for å levere innspill og tilbakemeldinger som vil være viktige i prosessen videre med den aktuelle stortingsmeldinga samt i medlemsdialogen fra Norsk kulturskoleråd.

 

Kontaktperson: Torkel Øien, rådgiver Norsk kulturskoleråd og KS. Telefon: +47 480 63 060, e-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!