Møte om økt satsing på samiske kulturfag flyttes til Kautokeino

25.01.2022 Egil Hofsli (tekst) Wil Lee-Wright (foto)
Del på:

Møte om økt satsing på samiske kulturfag flyttes til Kautokeino

GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO: Koronautfordringer fører til at det planlagte møtet om økt satsing på samiske kulturfag i og gjennom kulturskolen flyttes både tids- og stedsmessig. Møtet vil finne sted i Kautokeino 1.2. juni 2022.

 

Det er Norsk kulturskoleråd som har initiert møtet, som opprinnelig var lagt til Värmland i februar. Endringen av møtetidspunkt fører til få forfall fra deltakerne som hadde takket ja til å delta i februar.

 

Invitasjon til deltakelse på møtet, som nå legges til Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino, ble sendt til samiske kultur og kompetansemiljø samt til en rekke enkeltpersoner som Kulturskolerådet tror kan gi gode innspill til hvordan økt satsing på samisk kultur i og gjennom kulturskolen kan skje.

 

Blant de som ønsker å bidra på i denne satsingen. Det er:

 

  • Asta Balto, professor emeritus, Samisk høgskole
  • Marie Kvernmo, Guovdageaidnu/Kautokeino (tidligere rektor, Guovdageainnu kulturskuvla/Kautokeino kulturskole)
  • Irene Nordhaug Hansen, prosjektleder, Sámi Nuoraid Lávdi/Samisk UngScene
  • Brita Triumf, informasjonsleder, Beaivváš Sámi Našunálateáhter/Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
  • Viktor Bomstad, lærer, Norges musikkhøgskole
  • Annie Marie Buljo, prosjektleder, Samisk i Osloskolen

Totalt vil det blir cirka 25 deltakere på møtet i juni, inklusive Kulturskolerådets nvolverte medarbeidere.

 

«I Norge har vi et spesielt ansvar for urbefolkningen, og dette har i altfor liten grad blitt fokusert innen kulturskoleområdet. Vi erkjenner at det er et stort og til nå lite realisert potensiale for at samiske kulturfag og -uttrykk kan prege kulturskolen i større grad, over hele landet», skrev Kulturskolerådet i invitasjonen.

 

Samskaping av nye prosjekt og praksiser

 

Der vises det også til at den nye regjeringa i Hurdalsplattformen vektlegger at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter og vil gjennomføre et krafttak for et nasjonalt samisk kulturløft med satsing på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.

Norsk kulturskoleråd håper at det i et slikt møte kan oppstå muligheter for samskaping av nye prosjekt og praksiser.

 

Terje Lindberg (bildet), nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, vil være prosessleder og ha et spesielt ansvar for å legge til rette for gode dialoger. Kulturskolerådets FoU-avdeling er også sterkt involvert i arbeidet med dette temaet.

Les flere nyheter!