14 kulturskoleansatte utvalgt til prosjektet Forskning på egen praksis

14.01.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjonsmontasje)
Del på:

14 kulturskoleansatte utvalgt til prosjektet Forskning på egen praksis

TØNSBERG: Etter en søknadsrunde har Norsk kulturskoleråd har valgt ut 14 kulturskoleansatte til deltakelse i prosjektet Forskning på egen praksis.

 

Formålet med prosjektet er å framskaffe forskningsbasert kunnskap om praksisutvikling i kulturskolefeltet.

 

Hvem de 14 er og hva de skal forske på, kan du lese mer om på nettsida Forskning på egen praksis, som du finner på kulturskoleradet.no her.

 

Prosjektet er i tråd med Kulturskolerådets strategi for sitt FoU-arbeid, som sier at funksjonsområdet har en særlig oppgave i å initiere, koordinere og formidle forskning for utvikling av kulturskolene. Dette kan beskrives i to hovedpunkt:

 

  • Legge til rette for økt forskning for utvikling i kulturskolefeltet
  • Øke samhandling om utdanning, kompetanseforsyning og forskning mellom kulturskolefeltet og UH

Sentralt i dette prosjektet er at det skal utgis en antologi med forskningsartikler skrevet av prosjektdeltakerne. Dette er nærmere beskrevet i nyhetssak på kulturskoleradet.no her.

 

De 14 personer utvalgt får veiledning og oppfølging i prosessen med å gjennomføre sine prosjekt. Kulturskolerådet bidrar med noe støtte og ressurser for veiledning og tilrettelegging, men selve forskningsarbeidet og skriveprosessen honoreres ikke. Det kreves derfor betydelig personlig innsats fra den enkelte prosjektdeltakeren.

 

Det er av stor betydning for Norsk kulturskoleråd, for det norske kulturskolefeltet, og for samarbeidet mellom kulturskolefeltet og akademia, at disse prosjektdeltakerne bidrar med sitt engasjement, ønsker å utvikle forskningsbasert kunnskap og gjøre den tilgjengelig gjennom en akademisk publikasjon.

  

Ansvarlige for prosjektet er Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, og Bjørn Terje Bandlien, førsteamanuensis ved NTNU Bjørn-Terje Bandlien. De to vil også være redaktører for antologien som etter planen skal utgis i 2023.

 

Deltakerne presenterer seg på praksiskonferanse

 

Forsking på egen praksis-deltakerne vil presentere sine prosjekt på praksiskonferansen i Kristiansand 16. februar, dagen for forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole åpner.

 

Merk: Det er utvidet påmeldingsfrist (ny frist: 21. januar, red.anm.) til både praksiskonferansen og Cutting Edge Kulturskole som finner sted 17. og 18. februar.

 

Påmeldingsmulighet og informasjon her

Les flere nyheter!