Lederkonferansen 2022 fokuserer bærekraft i ledelse

13.01.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2022 fokuserer bærekraft i ledelse

OSLO: Bærekraft i ledelse er tema for Lederkonferansen 2022 og hovedforedragene holdes av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen. Årets konferanse arrangeres 21.–22. april og blir en «hybridkonferanse», som finner sted både fysisk i Oslo og på nett.

 

Den årlige møteplassen for ledere og politikere innen skole, kulturskole, kunst og kultur fokuserer i år bærekraft i ledelse, der samhandling, utdanning og livskvalitet blir viktige «underpunkt».  

 

Konferansen vil finne sted fysisk på Norges musikkhøgskole i Oslo og på nett. Arrangørene – Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole – utarbeider nå program for de to ulike tilbudene. Det vil ikke være det samme å ta del fysisk som digitalt, og programmet vil derfor være ulikt. Målet er god kvalitet på begge tilbud. 
 
I tillegg til at en kan velge å delta digitalt individuelt, oppfordrer arrangørene til lokale arrangement, der man kan samle seg i grupper, gjerne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene eller andre naturlige arenaer regionalt. 

 

Påmelding fra 24. februar

 

Påmelding blir mulig fra 24. februar, og da er fullstendig program også klart. Men hovedtema og hovedforedragsholderne er allerede klare. Hovedtemaet bærekraft i ledelse tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og ser på hva disse betyr og kan bety for ledelse innen kunst og kultur.

 

Hovedforedragsholdere er Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen. 

 

Anne-Cecilie Kaltenborn ble høsten 2021 valgt til styreleder i FN-sambandet. Hun er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Tidligere har hun vært generalsekretær i Leger uten grenser, og viseadministrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kaltenborn er idéhistoriker av utdanning, og har studert fransk og europeisk statsvitenskap ved Sciences Po i Paris.
 
I sitt foredrag, med tittelen «Lederkraft med FNs bærekraftsmål», vil Kaltenborn på Lederkonferansen 2022 ta for seg FNs bærekraftsmål, og gi et grunnlag for å forstå hvorfor de ble utviklet – og for hvem. Basert på egne ledererfaringer og bakgrunn, vil Kaltenborn vise hvordan bærekraftsmålene er relevante for alle ledere – uansett sektor, og for alle sektorer – uansett leder. 
 
Erik Slinning er managing partner ved Great Leadership Institute og har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. De siste ti årene har han hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall organisasjoner, kommuner og bydeler i Norge. Slinning har skrevet bøkene «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» og «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste». 

 

På Lederkonferansen 2022 holder Slinning foredraget «Fra meg og mitt, til vi og vårt!».
Slinning mener det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. – Vi bruker 50 prosent mer av tiden vår i samarbeid med andre sammenlignet med for 20 år siden. Å være leder er en posisjon. Ledelse er det du gjør. Bevissthet om det du gjør i din lederposisjon gir innsikt om eget lederskap. Læring ligger i «gjøring». Med aksjonsorienterte innlegg og øvelser inviteres du derfor til nyttig selvinnsikt og bedre situasjonsforståelse, sier Slinning om foredrag og tema. 
 
Lasse Arntsen er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Arntsen har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0–18 år – inkludert kulturskolen. Tidligere har han hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren, som lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt. 
 

I foredraget «Når lederen blir FN-ambassadør» vil Lasse Arntsen synliggjøre sammenhenger mellom kunst- og kulturfag, sosial bærekraft og samskaping. I lys av det drøftes konsekvenser for lederrollen.

Les flere nyheter!