Interpellasjon om kulturskolen fra Høyre-representant til kunnskapsministeren

2022 Kari-Anne Jønnes 10.1 foto Stortinget.jpg
07.01.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Interpellasjon om kulturskolen fra Høyre-representant til kunnskapsministeren

OSLO: I en interpellasjon stiller stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) spørsmål til kunnskapsministeren, om hvilke tiltak ministeren har tenkt å sette i verk for å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen. Interpellasjonen legges fram på stortingsmøtet tirsdag 11. januar.

 

Dette er spørsmålet Jønnes – som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité og representerer Oppland – stiller til kunnskapsminister Tonje Brenna:

 

«I juni 2021 ble Innst. 622 S (2020–2021), jf. Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, behandlet i Stortinget. Kapittel 8 handler om kulturskolen og inneholder store ambisjoner for styrking av den kommunale kulturskolen. Spesielt viktig er det å realisere visjonen om en kulturskole for alle og at alle barn og unge – uavhengig av hvor de bor, økonomi og bakgrunn – skal ha tilgang til et kulturskoletilbud av høy kvalitet. Kulturskolen betyr mye for mange, men som meldingen også fastslår, holdes mange i praksis utenfor fordi det er for dyrt, eller fordi tilbudet som gis, ikke er relevant. Regjeringen skriver i Hurdalserklæringen at de vil «Arbeide for at alle barn og unge skal ha moglegheit til å få undervisning på kulturskulen».

 

Hvilke tiltak har statsråden tenkt å sette i verk for å legge til rette for dette?»

 

En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringa, som blir gjenstand for debatt i Stortinget. Den som stiller spørsmålet kalles interpellant. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

 

Stortingsmøtet tirsdag 11. januar begynner kl. 10.00 og kan følges på Stortingets nett-tv her

Les flere nyheter!